English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Бъдещето на културата според гражданите на Европа

 
Бъдещето на културата според гражданите на Европа

През април 2021 г. бе дадено начало на първата по рода си „Конференция за бъдещето на Европа“, стремяща се да бъде „мащабно паневропейско упражнение по демокрация“, водено от гражданите на Европейския съюз. В продължение на една година, чрез поредица от граждански дискусии във всички държави-членки и възможност за включване онлайн в специално създадена дигитална платформа, всички европейци имаха възможност да споделят своите идеи и визии за общото бъдеще. 

Конференцията приключи през май 2022 г., а по данни на Европейската комисия в дебатите са взели участие над 700 хиляди души, докато дигиталната платформа е отброила повече от 5 милиона уникални посетители. От България с идеи, коментари и събития са се включили 393 участника. Най-голям дял от тях са на възраст от 25 - 39 години (22 %), веднага следвани от хора във възрастовата група от 40 - 54 години (21 %). Темата, предизвикала най-много голям интерес сред българите от деветте тематични приоритета на Конференцията е „Европейската демокрация“. В страната са организирани най-много събития по темата за „Дигиталната трансформация“, общо 12 на брой, последвана от „Климатични промени и околна среда“ и „Образование, култура, младеж и спорт“, по които са се провели по 10 събития.  

На заключителното си събрание, Изпълнителният съвет на Конференцията - съставен от граждани и представители на европейските и националните институции – прие 325 предложения за постигането на 49 цели. В Деня на Европа, окончателният доклад, обобщаващ предложенията на гражданите, бе представен на председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията. В резултат, трите институции имат ангажимент да вземат предвид направените препоръки и да ги интегрират в дейността си. 

По отношение на бъдещето на културата, гражданите са поискали: 
  • засилване на съществуващите механизми за подкрепа на културата на европейско ниво като програма „Творческа Европа“, „Нов европейски Баухаус“ и „Европейска столица на културата“;
  • насърчаване на възможностите за обмен на живо и онлайн във всички сфери; 
  • изрична грижа към мултилингвизма на Европа като мост към другите култури, достъпен от най-ранна възраст и особено към по-малките езици; 
  • защита на европейското културно-историческо наследство;  
  • развитие на образованието, така че, то да е насочено към бъдещето и да съчетава т.нар. STEAM практика (включваща наука, технология, инженерство, изкуства и математика) с гражданско образование за историята на Европа, както и да развива дигитални и критически умения, както и медийна грамотност на учащите;   
  • подобряване на условията на труд на заетите в културата и изкуствата, включително чрез обособяване на юридически статут за тях на европейско ниво, защитаващ ги по-добре от възможни бъдещи кризи.
Повече за отправените препоръки, както и за цялата инициатива Конференция за бъдещето на Европа, може да прочетете тук

Снимкa: Pixabay

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021" на Национален фонд „Култура“.


Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

Отличихме авторите на конкурса „Граждански Будилник“ vol.5 на едноименния фестивал за изкуство и права

Отличихме авторите на конкурса „Граждански Будилник“ vol.5 на едноименния фестивал за изкуство и права

 „А усмивките и много ведрото настроение, които срещнах по време на целия фестивал, бяха най-впечатляващото нещо. Прекрасно е

Министерството на културата обявява сесия за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства

Министерството на културата обявява сесия за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства

Министерството на културата обявява сесия за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства.МИНИСТЕРСТВО НА

Защо в момента външната културна политика е необходимост?

Защо в момента външната културна политика е необходимост?

На 24 юни “Voices of Culture” публикува най-новия си доклад, посветен през настоящата 2022 г. на международните културни