English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Поглед към състоянието на театралния сектор в Европа

 
Поглед към състоянието на театралния сектор в Европа
Автор: Демна Димитрова

През 2019 г. ЕК възложи изготвянето на експертен доклад за състоянието на театралния сектор в държавите-членки, който вече е факт и бе публикуван само преди няколко седмици. Докладът е изготвен от Европейската експертна мрежа по култура и аудиовизия (EENCA) и има за цел да подобри разбирането на Комисията за основните предизвикателства пред сектора в Европа, както и да идентифицира основните заинтересовани страни за провеждането на диалог по темата. 

Докладът изследва социалното и икономическо въздействие на театралния сектор върху обществото, включително и някои програми за подкрепа в страните-членки, въздействието на Ковид-19 върху устойчивостта му, неговите образователни функции, но също така балансът между половете в сектора. Материалът завършва с поредица заключения и препоръки, които потвърждават, че театърът е от изключителна важност за социалната кохезия, защото осигурява колективно преживяване на гражданите/зрителите. Той отразява съвременните процеси в обществото и позволява незабавна реакция върху актуални теми по критически начин. В доклада се казва още, че театърът е съществен за постигането на диалог, вкл. политически, в здравите демокрации. Театърът също така отразява културното и езиково многообразие на Европа, а театралните пространства са важни обществени места за взаимодействие. 

Има и проблеми, с които обаче експертният екип на изследването се сблъсква и това са липсата на актуални и стандартизирани количествени данни за сектора. Потвърждава се трудността от това, че статистическите данни не са хармонизирани на европейско ниво. Повечето данни са обобщени за изпълнителските изкуства (включвайки опера, балет, танц, цирк и мултижанрови изкуства) и представляват моментна снимка на състоянието на изкуствата, без индекс за цялостната картина в област театър. За тази цел докладът препоръчва на ЕК създаването на платформа или друг подобен инструмент за дългосрочно изследване и събиране на данни и анализ.

Докладът адресира също социалните условия, при които работят театралите, образователните функции на театъра, нуждата от подкрепа за международен обмен на театрални професионалисти и продукции, необходимостта от целева подкрепа за младите професионалисти, насърчаване на сектора за повече дигитализация и прилагане на бизнес модели и т.н. 

Подробности за тези и останалите препоръки на EENCA към ЕК можете да прочете в пълния текст на доклада.

снимка: Pixabay

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021" на Национален фонд „Култура“.

Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

XIII Международен Младежки фестивал на изкуствата „МУЗИТЕ”, Созопол, 5 –15 юли 2024 г.

XIII Международен Младежки фестивал на изкуствата „МУЗИТЕ", Созопол, 5 –15 юли 2024 г.

Уважаеми ръководители и участници от творчески колективи, колеги и приятели! Сдружение „Музите" има удоволствието да ви покани

Поп-ъп фотоизложба „Не на расизма в ЕС“

Поп-ъп фотоизложба „Не на расизма в ЕС“

Фото изложба за социално ангажирано изкуство „Не на расизма в Европейския съюз“22 май – 10 юни 2024 г.Поп-ъп галерия на

Фестивалът „Да поЧетем“ ни кани да празнуваме 24 май на най-литературното място в София – площад Славейков

Фестивалът „Да поЧетем“ ни кани да празнуваме 24 май на най-литературното място в София – площад Славейков

За четвърта година инициативата обединява граждани, артисти, автори, културни институции и бизнеси в съвременен празник на