English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Педагогика на всекидневието – нови реалности“

 

Вторият иновативен форум „Педагогика на всекидневието - нови реалности" беше организиран от Института за информални иновации (ИИИ) с любезното съдействие на: Регионално управление на образованието София–град, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, Център по философия с деца в СУ „Св. Климент Охридски“, Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност, Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, Секция „Педагогика и психология“ в Съюза на учените в България, Съюз на българските журналисти, Конфедерация на независимите синдикати в България, Синдикат на българските учители, Фондация „Хестия“,  Сдружение „Съучастие“,  Сдружение „Движение Предтечи“, Сдружение на творците с увреждания в България, Асоциация на младите учени, Български студентски съюз, Списание 8 – медиен партньор, със специалното участие на Изследователска група „Homo creabilis“ към Фондация „Институт за информални иновации“.

На форума се състоя премиерата на три статии, публикувани в научните списания на НИОН „Аз-буки“, посветени на три от четирите стълба на Педагогиката на информалното образование. Четвъртата тема на форума „Интеграцията в „образователната триада“ на формалното, неформалното и информалното образование – иновативни практики“ се превърна в поле за споделяне на теоретичен и практически опит от участниците – представители на партньорите, на университети, училища и НПО. Присъстващите станаха първите слушатели на Химна „Информално“ на ИИИ.    

Организаторите планират на следващия Иновативен форум през 2024 г. да се състои премиерата на научно-практическия сборник „ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ТРИАДА. Иновативни практики от формалното, неформалното и информалното образование“, в който ще бъдат поканени за участие най-широк кръг автори.

Форумът може да бъде проследен на стрийминга в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=F42R2fSj87s


Сходни публикации

Свалете тези плакати за киберсигурност и ги качете в офиса, за да си напомняте какво е важно да се прави

Свалете тези плакати за киберсигурност и ги качете в офиса, за да си напомняте какво е важно да се прави

За да помогне на НПО организациите в България да бъдат информирани и защитени, екипът на Startup Factory създаде тези красиви

Обучение „Детско развитие, детска психика и децата в правосъдната система” за съдии, прокурори, адвокати и следователи

Обучение „Детско развитие, детска психика и децата в правосъдната система” за съдии, прокурори, адвокати и следователи

На 11-12 юли 2024 година, в град Луковит, Сдружение „Знание" Ловеч проведе втория модул на обучение „Детско развитие, детска

Безплатно обучение: Активизъм и grassroot за върховенство на правото

Безплатно обучение: Активизъм и grassroot за върховенство на правото

Записване за обучението от тук: https://bit.ly/4bIAN57 Справедливост, равнопоставеност и закон - еднакъв за всички! Всичко е