English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана: Българските пътища в сянката на войната. Дискусия 3: Отбрана и сигурност на България: какво променя войната в Украйна?

 
Покана: Българските пътища в сянката на войната. Дискусия 3: Отбрана и сигурност на България: какво променя войната в Украйна?

Понеделник, 6 март 2023 г., 14:00 – 16:00 ч.
София, ул. „Уилям Гладстон" 8, зала G8 -1

БОЛД (Българска общност за либерална демокрация) ви кани на дискусия, чиято цел е да хвърли светлина върху състоянието на въоръжените сили, службите за сигурност и гражданския контрол над тях, и как те се променят заради войната на Русия в Украйна.


Това е третото събитие от поредицата „Българските пътища в сянката на войната”, в която анализираме влиянието на войната върху България. Около времето на влизането на България в НАТО през 2004 г., чрез редица инициативи започна реформата на армията и сектора сигурност, и както изискват принципите на демократичното общество, започна да се мисли и за въвеждане на ефективен демократичен контрол върху тях. България трябваше да се впише адекватно в НАТО, да участва в многонационални сили, да се превъоръжи, да модернизира  персоналния състав, да реформира военното образование, да преразгледа ролята и обхвата на военната прокуратура и военните съдилища, да осигури интегритета на специалните служби. Двадесет години по-късно, нямаме основание да се гордеем с положителни промени. Превъоръжаването не се случи. Има признаци, че доктрината и практиката на хибридната война на Кремъл в България е до голяма степен успешна. Гражданското общество е фактически изключено от участие в гражданския контрол в тези сфери.

В дискусията ще поставим следните въпроси: Какви са проблемите и потребностите, за да има България ефективна отбранителна способност и обезпечена национална сигурност? Какви реформи са необходими? Коректен партньор ли сме в НАТО? Каква е и каква трябва да бъде стратегията ни за оказване на военна помощ на Украйна? Как да се изгради система за противодействие на Кремълското хибридно влияние в ключови министерства и специализирани структури, свързани с отбраната и националната сигурност, включително по отношение на нормативна уредба, човешки ресурси, институционален капацитет? Как да се противодейства на несъразмерното институционално боравене с термини като «класифицирана информация», «строго секретно» и пр., даващи възможност за пълна непрозрачност и за въвеждане на негласни политики, противоречащи на нашия цивилизационен избор?

Панелисти:

Доц. Велизар Шаламанов – министър (2014) и зам. Министър (1998-2001) на отбраната, директор в НАТО (2009-2017), народен представител (2021)

Проф. Тодор Тагарев – военен експерт, заемал различни постове в системата на отбраната

Валери Рачев – анализатор на сигурността и отбраната

Д-р Дафинка Сидова – експерт по стратегии и политики за сигурност, Нов български университет

Модератори: Д-р Димитрина Петрова и Виктор Лилов (БОЛД)

Участието е безплатно, но местата са ограничени. Моля, регистрирайте се тук.

Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Фонд “Активни граждани България” (www.activecitizensfund.bg) в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.Сходни публикации

Специалността на социалните услуги по Закона за защита от домашно насилие

Специалността на социалните услуги по Закона за защита от домашно насилие

Автор: адв. Надя Шабани Резюме: В статията се разглежда въпроса за характера на услугите, които са предвидени по Закона за

Покана към ЮЛНЦ от Областна администрация Кюстендил

Покана към ЮЛНЦ от Областна администрация Кюстендил

Покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие на представители в състава

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (05 – 09 февруари 2024 г.)

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (05 – 09 февруари 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКВ сфера парламентарна дейност и гражданско участиеРЕШЕНИЕ за попълване състава на