English   14288 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Общо събрание на Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ)

 
Общо събрание на Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ)

На 10 март 2023 г. се проведе Общо събрание на БАСУ.

Събранието започна в предвидения час, с нужния кворум от членове, с дневен ред:
  •      Отчет за дейността на БАСУ и УС за 2022 г.
  •      Финансов отчет на БАСУ за 2022 г.
  •      Приемане на бюджет на БАСУ за 2023 г.
  •      Разни въпроси и теми повдигнати и обсъдени от присъстващите.
БАСУ е сдружение с нестопанска цел, чиято цел е да утвърждава и развива спорта за учащите, като един от решаващите фактори за подобряване здравето и физическата дееспособност на подрастващите

Една от главните дейности на сдружението е организирането и администрирането на ежегодни Ученически игри в най-различни спортни дисциплини, във всички области на страната.

БАСУ е член на ISF - Международната асоциация за училищен спорт.

Повече информация за БАСУ може да намерите на уебстраницата: https://basu.bg/

Сходни публикации

Станете членове на НАПОС!

Станете членове на НАПОС!

През 2000 година по инициатива на тогавашния председател на Общинския съвет в Несебър Красимир Косев  бе създадена за пръв път

Дари за Mediapool.bg. Защити свободното слово

Дари за Mediapool.bg. Защити свободното слово

Асоциацията на европейските журналисти – България започва кампания за набиране на средства, за да може електронното издание

Стартира проучване за прилагането на изискванията на наредбата за управление на отпадъци

Стартира проучване за прилагането на изискванията на наредбата за управление на отпадъци

БСК кани заинтересованите фирми и организации да се включат в онлайн проучване за прилагането на изискванията на наредбата за