English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Общо събрание на Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ)

 
Общо събрание на Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ)

На 10 март 2023 г. се проведе Общо събрание на БАСУ.

Събранието започна в предвидения час, с нужния кворум от членове, с дневен ред:
  •      Отчет за дейността на БАСУ и УС за 2022 г.
  •      Финансов отчет на БАСУ за 2022 г.
  •      Приемане на бюджет на БАСУ за 2023 г.
  •      Разни въпроси и теми повдигнати и обсъдени от присъстващите.
БАСУ е сдружение с нестопанска цел, чиято цел е да утвърждава и развива спорта за учащите, като един от решаващите фактори за подобряване здравето и физическата дееспособност на подрастващите

Една от главните дейности на сдружението е организирането и администрирането на ежегодни Ученически игри в най-различни спортни дисциплини, във всички области на страната.

БАСУ е член на ISF - Международната асоциация за училищен спорт.

Повече информация за БАСУ може да намерите на уебстраницата: https://basu.bg/

Сходни публикации

Специалността на социалните услуги по Закона за защита от домашно насилие

Специалността на социалните услуги по Закона за защита от домашно насилие

Автор: адв. Надя Шабани Резюме: В статията се разглежда въпроса за характера на услугите, които са предвидени по Закона за

Покана към ЮЛНЦ от Областна администрация Кюстендил

Покана към ЮЛНЦ от Областна администрация Кюстендил

Покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие на представители в състава

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (05 – 09 февруари 2024 г.)

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (05 – 09 февруари 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКВ сфера парламентарна дейност и гражданско участиеРЕШЕНИЕ за попълване състава на