English   14288 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дни на медийна грамотност 2023

 
Дни на медийна грамотност 2023

За шеста поредна година Коалицията за медийна грамотност организира кампанията „Дни на медийната грамотност". Целта на кампанията е да обедини усилията на всички хора, работещи в сферата на формалното и неформално образование за повишаване на медийната грамотност за всички възрастови групи.

И тази година кампанията ще покаже добрите примери на Дигитални звезди – учителите, които през работата си в клас развиват важните умения в техните ученици. Иновативни решения с настолни игри и брошури за толерантност, създадени от самите ученици, са част от уроците, разработени от Дигиталните звезди на коалицията.

Учителите ще получат възможност да се запознаят и с други методи на развитие на медийната грамотност като игрово-базираната програма „Космически патрули“ и световно признатия курс на MediaWise за навигиране в дигиталната информация.

Обучения за възрастни в регионалните градове ще допълнят програмата на кампанията. Те се водят от признати журналисти от национални и регионални медии.

Международни уебинари ще представят опит в областта от Китай, Австралия и Украйна.

Защо е важна кампанията?

Българските граждани остават на една от последните позиции в Европейския съюз по медийна грамотност според Индекса за медийна грамотност 2022 (Институт Отворено общество-София). В същото време според Евробарометър българите са по-силно изложени на дезинформация в сравнение със средното ниво за ЕС (55% са често изложени, срещу 28% за ЕС гражданите). Развитието на медийната грамотност е стратегическа цел на Европейския съюз и като държава членка България е поела ангажимент за полагане на усилия в тази насока.

Вие също можете да станете част от Дните на медийната грамотност чрез пакетите ни за училища, чрез свое собствено събитие или като информационен партньор.


Програма

ЗА КОАЛИЦИЯТА
 
Коалиция за медийна грамотност обединява организации в областта на образованието, журналистиката и гражданското участие, академични представители и експерти по медийна грамотност. Коалицията работи за цялостно интегриране на медийната грамотност в образователния процес и повишаване на медийната грамотност в обществото. Запознайте се с членовете на КМГ в секция
„За нас”.Източник: Коалиция за медийна грамотност

Сходни публикации

Още няколко дни от срока за ранна регистрация за Европейската конференция за демократично образование

Още няколко дни от срока за ранна регистрация за Европейската конференция за демократично образование

Няколко дни остават до 30.03, в които можете да се възползвате от по-ниските цени за ранна регистрация за EUDEC - Европейската

Webinar: Как да помогнем на учениците да постигат цели си?

Webinar: Как да помогнем на учениците да постигат цели си?

Уебинарът се фокусира върху важната тема за това как младежите могат да поставят цели и да управляват собствената си мотивация.

Над 70 училища искат да осъвременят преподаването и да подобрят управлението си с иновативна програма

Над 70 училища искат да осъвременят преподаването и да подобрят управлението си с иновативна програма

До 15 март училищата в страната кандидатстват за участие в безплатна програма за цялостно училищно развитие „Училища за