English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Курс 360 видео и VR

 
 

Фондация „Иновации в културата" е част от едномесечният курс по  360 Видео и Виртуална реалност (VR), който ще се проведе от 3 юни до 8 юли 2023 година.

В рамките на курса участниците ще се запознаят с върхови технологии, ще се научат да снимат и монтират 360-градусови видеа и ще се запознаят с различни технически и творчески похвати при работа с 360 и виртуална реалност.  На финала всеки участник ще участва в създаването на собствен творчески проект под менторството на професионалисти от сферата.

Курсът ще даде основни познания по:

  • 360 видео продукцията и виртуалната реалност чрез гледане и анализиране на видеа и преживявания, които са своеобразни върхове в последните години.
  • Знания за разработване на самостоятелен проект в сферата на 360 видео и виртуална реалност и информация за възможности за кандидатстване на финансиране.
  • Използване на техника за заснемане на 360-градусови видеа
  • Обработка и пост-продукция на 360-градусови видеа.
  • Практически опит – снимачен процес с 360 професионална и 360 екшън камера, както и обработка на заснетия материал на монтажна станция за VR под менторство на професионалист от сферата.
  • Запознаване с основи на амбисоник звук и работа по VR аудио постпродукция в професионално звукозаписно студио.
  • Финализиране и представяне на VR филмите пред широка аудитория –гледане на филмите с различни видове VR очила.
  • Практическа работа в малки групи
Повече информация: http://studiomysound.com/vr-course/