English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фокус групи за медийна грамотност

 
Фокус групи за медийна грамотност

На 27, 29 и 30 март 2023 г. в Катедра „История и теория на културата“ на  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведоха три тематични фокус групи в рамките на проекта „Медийна грамотност за демокрация“, финансиран от Европейската комисия. Консорциумът на проекта обединява шест партньори от пет държави в ЕС и се координира от италианската федерация за човешките права – FIDU. Главната цел на проекта е да противодейства на дезинформацията, разпространението на фалшиви новини и да овласти гражданите да вземат информирани решения и да защитават демократичните си ценности.

Проектът е във втората си фаза, която цели анализ на контекста на медийната грамотност и стимулиране на дебат сред гражданите под формата на три фокус групи в партньорските държави.  

Главна цел на проведените фокус групи бе младежите да получат повече експертна информация за важността на медийната грамотност, как да разпознават дезинформацията в цифровите и традиционни медии и до каква степен дезинформацията засяга маргинализираните групи.

Темите за дискусия в първата фокус група бяха медийна грамотност и умения за справяне с фалшиви новини и дезинформация. В дискусията се включи доц. д-р Милена Добрева, ръководител на научна група по откриване и изследване на дезинформацията в Институт GATE и Зорница Христова, главен редактор на детски вестник „Вижте“ за новини на детски език.

Втората фокус група се фокусира върху влиянието на дезинформация върху демокрацията на европейско ниво, като в нея се разигра симулация с асоциации свързани с ключови термини като демокрация срещу дезинформация, европейско общество и гражданско участие, европейски институции и източници на информация и борба с дезинформацията на европейско ниво.

В третата фокус група, участниците обсъждаха разликите и качеството на традиционната и цифровата журналистика. Във фокус групата участва Руслана Маргова, изследовател в Института GATE с редакторски опит в български всекидневници. Дискусията се завъртя около изкуствения интелект, ползи и вреди и методи за проверка на факти в условия на цифровата журналистика.


Сходни публикации

Ново изследване на ИПИ: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката 2024

Ново изследване на ИПИ: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката 2024

НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИПИ: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката 2024Съобщение до

Над 500 ученици ще участват в инициативата „Журналисти в училище“ 2024

Над 500 ученици ще участват в инициативата „Журналисти в училище“ 2024

На 20 май 2024 г. приключи крайният срок за регистрация в инициативата „Журналисти в училище“. Учители на ученици от 7-ми до

Какво българските учениците смятат за най-несправедливо в света около тях

Какво българските учениците смятат за най-несправедливо в света около тях

Споделяме цитати от въпросник на тема „Аз, другите и институциите“ проведен сред ученици от 8-и до 12-и клас.   Подробен анализ