English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фокус групи за медийна грамотност

 
Фокус групи за медийна грамотност

На 27, 29 и 30 март 2023 г. в Катедра „История и теория на културата“ на  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведоха три тематични фокус групи в рамките на проекта „Медийна грамотност за демокрация“, финансиран от Европейската комисия. Консорциумът на проекта обединява шест партньори от пет държави в ЕС и се координира от италианската федерация за човешките права – FIDU. Главната цел на проекта е да противодейства на дезинформацията, разпространението на фалшиви новини и да овласти гражданите да вземат информирани решения и да защитават демократичните си ценности.

Проектът е във втората си фаза, която цели анализ на контекста на медийната грамотност и стимулиране на дебат сред гражданите под формата на три фокус групи в партньорските държави.  

Главна цел на проведените фокус групи бе младежите да получат повече експертна информация за важността на медийната грамотност, как да разпознават дезинформацията в цифровите и традиционни медии и до каква степен дезинформацията засяга маргинализираните групи.

Темите за дискусия в първата фокус група бяха медийна грамотност и умения за справяне с фалшиви новини и дезинформация. В дискусията се включи доц. д-р Милена Добрева, ръководител на научна група по откриване и изследване на дезинформацията в Институт GATE и Зорница Христова, главен редактор на детски вестник „Вижте“ за новини на детски език.

Втората фокус група се фокусира върху влиянието на дезинформация върху демокрацията на европейско ниво, като в нея се разигра симулация с асоциации свързани с ключови термини като демокрация срещу дезинформация, европейско общество и гражданско участие, европейски институции и източници на информация и борба с дезинформацията на европейско ниво.

В третата фокус група, участниците обсъждаха разликите и качеството на традиционната и цифровата журналистика. Във фокус групата участва Руслана Маргова, изследовател в Института GATE с редакторски опит в български всекидневници. Дискусията се завъртя около изкуствения интелект, ползи и вреди и методи за проверка на факти в условия на цифровата журналистика.


Сходни публикации

Конкурс за видео история „Най-добрият успял човек, който познавам”

Конкурс за видео история „Най-добрият успял човек, който познавам"

Ако сте ученик от 8 до 12 клас и Ви интересуват темите за успеха, предприемачеството и правовата държава, предизвикваме Ви да

Покана за кръгла маса „Четенето е грамотност”

Покана за кръгла маса „Четенето е грамотност"

Преди броени часове излязоха резултатите за международното оценяване на учениците PISA 2022. Данните за България са повече от

Първа партньорска среща по проект „Kids & Laws – Образователен подход за въвеждане на правно-нормативна база и морални норми на

Първа партньорска среща по проект „Kids & Laws – Образователен подход за въвеждане на правно-нормативна база и морални норми на поведение за децата в предучилищна възраст”

На 21 ноември 2023 г. беше организирана първа партньорска среща по проект  „Деца и закони“ (Образователен подход за въвеждане