English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стартира първото издание на конкурса „Журналистика за мир“

 
Стартира първото издание на конкурса „Журналистика за мир“

Дружество за ООН в България и Фондация „За ново партньорство в журналистиката“ имат удоволствието да обявят началото на първия конкурс за журналистически материали „Журналистика за мир“.

Конкурсът се осъществява като част от проект „Млади репортери за мир“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Цели на конкурса:

а) Повишаване на обществената чувствителност към обективно осведомяване на българското общество относно войната в Украйна, ролята на международните организации и позициите на България.

б) Подобряване на качеството на медийното отразяване на международни новини и конфликти.

в) Укрепване на капацитета на журналисти и студенти по журналистика да отразяват с необходимата чувствителност теми, свързани с ненасилствено решаване на конфликти.

г) Насърчаване на журналистиката, основана на проверени факти.

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да се включат млади журналисти между 18-29 г. с авторски материали, отразяващи различните аспекти на конфликти в горещи точки по света, включително войната в Украйна, в синхрон с принципите на журналистиката за мир (peace journalism) и журналистиката, чувствителна към конфликти (conflict-sensitive journalism).

Какви са условията?

Всеки журналист може да кандидатства с един журналистически материал, публикуван или излъчен в периода февруари 2022 г. – февруари 2023 г. в български или чужди медии в една от следните пет категории:
  • Интервю;
  • Разследване;
  • Репортаж;
  • Фийчър;
  • Коментар.
Награждаване

Експертно 5-членно жури, съставено от представители на Дружество за ООН в България, Фондация „За ново партньорство в журналистиката“ и други утвърдени имена в сферата на международната журналистика, ще селектира и отличи по трима журналисти във всяка категория, които са получили най-висока оценка.

Наградените ще получат плакет и възможността да бъдат напътствани от утвърдени международни журналисти, членове на Съвета за подкрепа на млади журналисти, създаден в рамките на проекта.  Менторските срещи ще се организират в зависимост от типа материал и експертизата на съответния ментор, така че да бъдат максимално полезни на младите журналисти.

Официалната  церемония по награждаването ще се проведе през май-юни 2022 г.

Как да кандидатствате:

За да участвате в конкурса, попълнете формуляра на този линк: https://forms.gle/SyLFkh6tLrXiGjYC6

Краен срок: 25 май 2023 г.

......................................................................................................................................................
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА на представените за конкурса медийни продукти

 

 

Критерии

 

Точки
(Всеки критерий се оценява от 0 до 5 точки.)

1. Съответствие с темата на конкурса и показано разбиране за етапа на конфликта и връзката мир/война.

 

2. Точност и достоверност на информацията, видимо усилие за максимално изчерпателен и адекватен подбор на източниците.

 

3. Изчерпателност, актуалност, висока информационна стойност без интерпретации, променящи смисъла и хронологията на факти.

 

4. Потърсен е баланс в отразяване нарушенията на правата на човека от двете страни в конфликта.

 

5. Завладяващ и въздействащ журналистически материал с богат набор аргументи, който да бъде представен на читателите на достъпен и разбираем език.

 

6. Добро покритие на междусекторни въпроси, включително равнопоставеност на половете.

 

7. Акцентиране върху положителни разкази и/или представяне на контра-разкази на негативни и стереотипни образи.

 

8. Писане – ясен стил, структура, език; иновативен и/или оригинален подход към темата; няма неточно използване на емоционални думи.

 

Максимален брой точки

40

 

Организаторите на конкурса имат право да възпроизвеждат и разпространяват наградените произведения в собствените си публикации, на своя уебсайт и в други комуникационни и рекламни материали. Те се ангажират със защитата на личните данни, като ги обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.


 

Сходни публикации

Представяне на играта HATE OUT! по време на конференцията „Играещият човек: умения и знания“

Представяне на играта HATE OUT! по време на конференцията „Играещият човек: умения и знания“

На 24 октомври 2023 г. Асоциация за развитие на София (АРС) проведе поредната серия от своите LEAD-Online Talks, включвайки се

Mладежки обмен в Графенхаузен, Германия през периода 04 – 11.09 2023!

Mладежки обмен в Графенхаузен, Германия през периода 04 – 11.09 2023!

I Am You Peace Global набира 7 участници за младежки обмен, финансиран по програма Еразъм +, който ще се проведе в

New Sprouts: обучителен курс в Гърция

New Sprouts: обучителен курс в Гърция

New Sprouts: Training Course in GreeceСъздайте своя собствена устойчива организацияHopeland, Аргос, Гърция31 октомври - 11