English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ESC REGGIO EMILIA | Volunteering Project in Italy

 
ESC REGGIO EMILIA | Volunteering Project in Italy

OR EN

Асоциация YouNet има три отворени позиции в проект по ЕКС в Реджо Емилия, Италия:

Проектът стартира на 1 юни и ще продължи 8 месеца.

YouNet търси мотивирани и ентусиазирани млади хора. Това означава също така да можете да предавате своята страст и знания на други хора.

Доброволците ще бъдат включвани в дейности като:
  • изпълнение на проекти по програма „Еразъм+";
  • учене на езика с местното население в Реджо Емилия;
  • дейности за повишаване на осведомеността относно проекти, финансирани по програма „Еразъм+" за младежи;
  • дейности в селските райони на Реджо Емилия.
За повече информация посетете нашия уебсайт:
https://smokinya.com/2023/05/esc-reggio-emilia-volunteering-project-in-italy/

********************************************************************

YouNet Association has three open calls ESC project in Reggio Emilia, Italy:

The project is starting on the 1st of June and will last for 8 months.

YouNet is looking for young people motivated and enthusiastic. This means also to be able to transfer your passion and knowledge to other people.

The volunteers will be included in activities such as:
  • implementation of Erasmus+ projects;
  • linguistic tandems for local population in Reggio Emilia;
  • activities for raising awareness on Erasmus+ funded projects for young people;
  • activities in the rural surroundings of Reggio Emilia.
For more informations check our website:
https://smokinya.com/2023/05/esc-reggio-emilia-volunteering-project-in-italy/

#ESC #goingabroad #skills #communication #young #volunteering #Italy


Публикувано от:

Фондация "Смокиня"

Сходни публикации

Иранката Махса Нураи стана Доброволец на годината 2023

Иранката Махса Нураи стана Доброволец на годината 2023

Иранката Махса Нураи получи националната награда Доброволец на годината 2023 в категорията „Култура и изкуство". Отличието се

Какво е да си доброволец и как трябва да бъде законово рамкирана тази дейност?

Какво е да си доброволец и как трябва да бъде законово рамкирана тази дейност?

„Изпращаме трудна година, изпълнена с предизвикателства и мащабни акции", каза Ясен ЦветковДнес празнуват хората, които

Обявяваме старта на Национален конкурс „Млад Благотворител” 2024

Обявяваме старта на Национален конкурс „Млад Благотворител" 2024

Честит международен ден на ДОБРОВОЛЕЦА! Днес поставяме старт на Национален конкурс „Млад Благотворител". Каним отново