English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Connecting Cultures Chuckling | Training course in Turin, Italy

 
Connecting Cultures Chuckling | Training course in Turin, Italy

For EN

Training course in Turin, Italy 15- 24 July 2023
Connecting Culture Chuckling

Целта на „CCC - Connecting Cultures Chuckling” е да повиши интернационална компетентност чрез театрална импровизация комбинирана с използване на смях като инструмент.

Проектът цели да преодолее идеята за интеркултурна компетентност във вид на формална методология, чрез смях като инструмент да стимулира прехода от „знам как да стане” до “знам как да бъда”.

Основният метод е театрална импровизация за откриване, разбиране и развитие!

Ще научиш за актьорски техники, импровизационни техники, драматургия и как да ги прилагаш, за да постигнеш социална интеграция и интеркултурна среда.

***************

Повече информация: https://www.canva.com/design/DAFhBYL6mQc/Nqpdsm9GOnZWo13WQ52edw/view?utm_content=DAFhBYL6mQc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1

Форма за кандидатстване:
https://forms.gle/MWuJK8g8vu8LEWLLA

The aim of „CCC - Connecting Cultures Chuckling” is to increase intercultural competence through theater improv combined with the tool of laughter.

The project wants to overcome the idea of intercultural competence as a formal methodology, enriching it through the tool of laughter and stimulating the transition from „knowing how to do" to "knowing how to be".

The main method is theatrical improvisation for discovering, understanding, and developing!

You will learn acting techniques, improvisation techniques and dramaturgy, to be applied in the youth work to achieve social inclusion and intercultural involvement.

Infopack: https://www.canva.com/design/DAFhBYL6mQc/Nqpdsm9GOnZWo13WQ52edw/view?utm_content=DAFhBYL6mQc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1

Application form: https://forms.gle/MWuJK8g8vu8LEWLLAi


Публикувано от:

Фондация "Смокиня"

Сходни публикации

Национални номинации „Доброволец на годината” 2023

Национални номинации „Доброволец на годината" 2023

Фондация „Астика" обявява процедура за  номинации на XIII-и Национален конкурс „ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА" - за 2023 г.Процедурата

КЛЮЧ Unplugged: „Quo Vadis?“

КЛЮЧ Unplugged: „Quo Vadis?“

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването КЛЮЧ Unplugged: „Quo Vadis?“ с гост Тихомира

За призванието и трудностите пред пещерните спасители - говорят българите, участвали в акцията в Турция

За призванието и трудностите пред пещерните спасители - говорят българите, участвали в акцията в Турция

Пещерните спасители Димитър Христов и Николай Петров са част от българския екип (бел. ред от Сдружение „Пещерно спасяване"),