English   14317 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Международна конференция „WAY TO RESILIENCE - Effective Psychosocial Support for Displaced Ukrainians"

 
 

Фондация „Ситуационен център отворени врати“ има удоволствието да обяви сътрудничеството си със Central European Initiative (CEI) за организирането на международната конференция под надслов „WAY TO RESILIENCE – ефективна психосоциална подкрепа за разселени хора от Украйна. " Конференцията ще се проведе от 8 до 11 юни 2023 г., в Украинския Образователен Център в София, България, бул. Сливница 188Б, ет. 1.

Целта на конференцията е да повиши капацитета на организациите, предлагащи психосоциална подкрепа на хора, избягали заради войната в Украйна. Насърчавайки вътрешноевропейското сътрудничество, събитието има за цел да създаде многостранни платформи за справяне с общи предизвикателства. Освен това, събитието се стреми да улесни контактите между хората, както и трансфера на знания от Европейския съюз (ЕС) към държави извън ЕС, в рамките на членството на CEI.

Конференцията ще събере разнообразен набор от експерти от организации, които са предоставили консултации за психично здраве и психосоциална подкрепа (MHPSS) на разселени хора от Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна досега. Освен това, ще участват организации, специализирани в MHPSS при различни кризисни ситуации. На събитието ще присъстват участници от Албания, България, Хърватия, Унгария, Италия, Молдова, Северна Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Украйна. Уважавани лектори от България, Украйна, Полша, от реномирани организации като Международната организация по миграция, УНИЦЕФ, Анимус, Институт за Подкрепяща Комуникация, Thistle and Lime Consulting, ще споделят опита си.

Значението на психичното здраве и психосоциалната подкрепа не може да бъде подценено, тъй като те играят решаваща роля за успешната социално-икономическа интеграция на разселените лица. Понастоящем усилията в тази област биха могли да се възползват от подобрена координация и систематични подходи за справяне с предизвикателствата, включително ограничените ресурси и липсата на структурирана рамка. Прилагането на устойчиви и координирани интервенции на MHPSS е от първостепенно значение.

Конференцията ще осигури платформа за ангажиращи дискусии, споделяне на знания и разработване на иновативни стратегии за подобряване на психосоциалната подкрепа за разселените украинци. Това ще насърчи сътрудничеството, като позволи на организациите да се учат една от друга и да разработят ефективни подходи, съобразени със специфичните нужди на засегнатото население.

За Фондация "Ситуационен Център Отворени Врати":

FSCOD е независима организация с нестопанска цел, която си сътрудничи както с български, така и с международни организации и институции, които споделят сходни цели и ценности. С неправителствен, неполитически и нерелигиозен характер, FSCOD има за цел да подкрепя лица, разселени от войната в Украйна, които търсят убежище в България.

Целите на фондацията са насочени към насърчаване на равенството и достойнството на разселените лица чрез разработване на цялостна екосистема от подкрепа, включително комуникация, адаптиране, социални дейности, образование, професионално обучение, грижи за психичното здраве и психосоциална подкрепа, както и други необходими разпоредби. Освен това FSCOD има за цел да улесни интеграцията на разселените лица в българската икономика и да признае и популяризира техния принос към обществото. Предлага експертиза на институциите за подобряване на капацитета и прилагане на социални политики по отношение на разселеното население и провежда независими изследвания по въпросите на миграцията. Фондацията има за цел да насърчи междукултурното разбирателство, да повиши осведомеността на българското общество, да предостави цялостна грижа и възможности и да гарантира достъп до точна информация и подходящи услуги за разселените лица, като същевременно се застъпва за техните права и отговаря на възникващи нужди в мрежи за подкрепа.

За Central European Initiative (CEI):

Central European Initiative (CEI) е регионален междуправителствен форум на 17 държави-членки в Централна, Източна и Югоизточна Европа, посветен на насърчаването на политическо, икономическо и културно сътрудничество между своите държави-членки. С фокус върху насърчаването на диалога и сътрудничеството, CEI има за цел да допринесе за стабилност, устойчиво развитие и европейска интеграция, като същевременно се фокусира върху постигането на две основни цели: зелен растеж и справедливи общества.

За повече информация относно конференцията, моля свържете се с:

ЙОАНА БЕЩЮК
+359 884 013 786
situationopendoors@gmail.com

Сходни публикации

Фото-курс за глухи младежи в София, Пловдив и Бургас

Фото-курс за глухи младежи в София, Пловдив и Бургас

Фондация Мотиф за трета поредна година организира фотографски курс за глухи младежи, този път в градовете София, Пловдив и

Bulgaria’s Ancient and Medieval History / Стародавня і середньовічна історія Болгарії

Bulgaria’s Ancient and Medieval History / Стародавня і середньовічна історія Болгарії

UKR below. Bulgaria is a country with rich history dating back well over 1,000 years. What do you know about it?Multi Kulti