English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фестивал Еко Шампиони във Враца

 
 

Сдружение Враца софтуер общество и ППМГ „Акад. Ив. Ценов" имат удоволствието да Ви поканят на научен фестивал Еко Шампиони.

Фестивалът ще се проведе на 1 юни 2023 г. от 10.00 ч. в спортната зала на ППМГ „Акад. Иван Ценов“.

По време на събитието ученическите отбори от клуб „Еко Шампиони“ към ППМГ „Акад. Иван Ценов“ ще представят своите научни проекти по екологични теми, актуални за Враца и региона.

Учениците от клуб „Еко Шампиони“, гр. Враца преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците.

С подкрепата на преподаватели от Враца и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво. По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Кристина Йорданова, координатор на проекта, тел. 0898 412 180, e-mail: halongobg@gmail.com.

Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.

***
Научният фестивал „Еко Шампиони“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности.

Публикувано от:

Фондация ХАЛО 2019

Сходни публикации

Търсим приемно семейство в град София за американски студент за два месеца по инициатива за изучаване на Балкански езици

Търсим приемно семейство в град София за американски студент за два месеца по инициатива за изучаване на Балкански езици

Инициативата за изучаване на Балкански езици, от която Американски съвет – клон България е част, търси приемно семейство за

Предстоящо: Церемония по награждаване на победителите от ученическия конкурс „Моето мнение има значение за обединена Европа“ на

Предстоящо: Церемония по награждаване на победителите от ученическия конкурс „Моето мнение има значение за обединена Европа“ на 11 април, София

Център Амалипе организира церемонията по награждаването на победителите от ежегодния ученическия конкурс, който организира.

Стартира Национална олимпиада по програмиране на Scratch и Roblox - ”Advance Web Cup”

Стартира Национална олимпиада по програмиране на Scratch и Roblox - "Advance Web Cup"

Фондация „Адванс Уеб Едюкейшън” обяви първата Националната олимпиада по програмиране на Scratch и Roblox „Advance Web Cup“,