English   14317 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фестивал Еко Шампиони във Враца

 
 

Сдружение Враца софтуер общество и ППМГ „Акад. Ив. Ценов" имат удоволствието да Ви поканят на научен фестивал Еко Шампиони.

Фестивалът ще се проведе на 1 юни 2023 г. от 10.00 ч. в спортната зала на ППМГ „Акад. Иван Ценов“.

По време на събитието ученическите отбори от клуб „Еко Шампиони“ към ППМГ „Акад. Иван Ценов“ ще представят своите научни проекти по екологични теми, актуални за Враца и региона.

Учениците от клуб „Еко Шампиони“, гр. Враца преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците.

С подкрепата на преподаватели от Враца и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво. По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Кристина Йорданова, координатор на проекта, тел. 0898 412 180, e-mail: halongobg@gmail.com.

Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.

***
Научният фестивал „Еко Шампиони“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности.

Публикувано от:

Фондация ХАЛО 2019

Сходни публикации

Състоя се първият за 2023 година Сай Хай фест в НПМГ „Акад. Л. Чакалов”

Състоя се първият за 2023 година Сай Хай фест в НПМГ „Акад. Л. Чакалов”

На 22 май едно столично училище се превърна в домакин на мини научен фестивал. Изследователски проекти, представени от

Научен фестивал Еко Шампиони в Хасково

Научен фестивал Еко Шампиони в Хасково

 Фондация ХАЛО има удоволствието да Ви покани на научен фестивал „Еко Шампиони“. Той ще се проведе на 05 юни 2023 г. от 11.30

Нели Колева: Образованието ни изостава по съдържание и смисъл от реалните нужди на децата

Нели Колева: Образованието ни изостава по съдържание и смисъл от реалните нужди на децата

„Образователното неравенство - разликата между най-добре справящите се ученици и тези, които са на дъното на всякакви замервания