English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Никога не е късно да се развиваме

 
Никога не е късно да се развиваме

Никога не е късно да се развиваме - това е посланието в последният епизод на подкаст Социалът говори  на фондация КОНКОРДИЯ България.

В този епизод на подкаста разговаряхме с две майки, които са прекарали целия си живот в с. Малки Искър. Те и техните семейства посещават редовно Семеен център КОНКОРДИЯ в селото. В центъра те получават материална и морална подкрепа от социалните служители там. Двете майки нямат високо образование и са напуснали рано училище. В епизода те разказват, че след като се ожениш и напуснеш училище - нищо не важи вече. Възможностите им за работа съвсем са ограничени, нямат здравно осигуряване и трудно намират начин да издържат семействата си само на заплатата на мъжете си. Предизвикателствата пред тях са големи, но те биха искали да се грижат по-добре за себе си и за семействата си и споделиха как те смятат, че това може да се случи.

Другата перспектива представиха София Белчева и Диана Василева - част от екипа на проект „Нашите права и отговорности", по който двете майки са преминали ограмотителен курс за работа с институции и обучение по човешките и детските права. Двете представени перспективи, макар и различни, намират пресечна точка в мотото, че никога не е късно да станеш по-добрата версия на себе си и че никога не е късно да се развиваме. Как е възможно това чуйте в 11 епизод на подкаст Социалът говори.

Епизодът в YouTube
Епизодът в Spotify
Епизодът в Anchor FM (и други подкаст платформи)

Проектът „Нашите права и отговорности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bg . Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Сходни публикации

На 16 юни 2024 г. в Разград стотици потребители и служители от социални услуги ще се изявят по време на фестивал „Пътеводител

На 16 юни 2024 г. в Разград стотици потребители и служители от социални услуги ще се изявят по време на фестивал „Пътеводител на доброто"

Служители и потребители на 40 социални услуги от страната ще представят ефективни социални модели в първото издание на

Национална мрежа за децата се събира за Годишната среща 2024!

Национална мрежа за децата се събира за Годишната среща 2024!

Между 14-16 юни в гр. Пловдив ще се проведе традиционната годишна среща на Национална мрежа за децата. Това е едно от

„Каритас Витания“ стартира нов Кариерен център за хора в неравностойно положение

„Каритас Витания“ стартира нов Кариерен център за хора в неравностойно положение

Нов Кариерен център, насочен към граждани в неравностойно положение, отваря Благотворителна католическа организация „Каритас