English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Никога не е късно да се развиваме

 
Никога не е късно да се развиваме

Никога не е късно да се развиваме - това е посланието в последният епизод на подкаст Социалът говори  на фондация КОНКОРДИЯ България.

В този епизод на подкаста разговаряхме с две майки, които са прекарали целия си живот в с. Малки Искър. Те и техните семейства посещават редовно Семеен център КОНКОРДИЯ в селото. В центъра те получават материална и морална подкрепа от социалните служители там. Двете майки нямат високо образование и са напуснали рано училище. В епизода те разказват, че след като се ожениш и напуснеш училище - нищо не важи вече. Възможностите им за работа съвсем са ограничени, нямат здравно осигуряване и трудно намират начин да издържат семействата си само на заплатата на мъжете си. Предизвикателствата пред тях са големи, но те биха искали да се грижат по-добре за себе си и за семействата си и споделиха как те смятат, че това може да се случи.

Другата перспектива представиха София Белчева и Диана Василева - част от екипа на проект „Нашите права и отговорности", по който двете майки са преминали ограмотителен курс за работа с институции и обучение по човешките и детските права. Двете представени перспективи, макар и различни, намират пресечна точка в мотото, че никога не е късно да станеш по-добрата версия на себе си и че никога не е късно да се развиваме. Как е възможно това чуйте в 11 епизод на подкаст Социалът говори.

Епизодът в YouTube
Епизодът в Spotify
Епизодът в Anchor FM (и други подкаст платформи)

Проектът „Нашите права и отговорности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bg . Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Сходни публикации

В Балчик откриха благотворителна изложба на децата от Карин дом

В Балчик откриха благотворителна изложба на децата от Карин дом

Благотворителна изложба на децата от Карин дом „Слънчева градина“ открита в зала „Учебен център по изкуства” на ДКИ КЦ

Държавата получава среден 3.33 за грижата си за българските децата

Държавата получава среден 3.33 за грижата си за българските децата

Национална мрежа за децата представи в Народното събрание дванадесетото издание на мониторинговия доклад „Бележник: Какъв е

„ЗОО приключение“ във Варна за Деня на детето!

„ЗОО приключение“ във Варна за Деня на детето!

На 1 юни център ИНТЕГРИКО-Варна отбелязва със „ЗОО приключение“ един наистина специален ден - Ден на детето! Сред зеленината