English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проектът LEAGUE: Международни и национални програми за обучение

 
Проектът LEAGUE: Международни и национални програми за обучение

Проектът LEAGUE: Подкрепа за уязвими момчета

Проектът LEAGUE е инициатива с мисия предотвратяване на сексуалното насилие онлайн над момчета на възраст 10-18 години. Проектът с продължителност от 24 месеца се изпълнява на два основни етапа, всеки от които има за цел да се справи с различни аспекти на този сложен проблем.

Международни и национални програми за обучение

Първият етап от проекта LEAGUE включва цялостни програми за обучение, насочени към обезпечаване на професионалисти и заинтересовани страни със знанията и уменията, от които се нуждаят, за да се борят със сексуалното малтретиране на деца онлайн. Това включва две международни обучения, проведени във Виена, Австрия, насочени към широк кръг от професионалисти, включително психолози, социални работници, служители на правоохранителните органи, адвокати и прокурори.

LEAGUE признава и значението на местния опит и контекст. Планирани са четири национални сесии за обучение във всяка страна-партньор, като се гарантира, че професионалистите на всички нива на образователната система получават необходимото обучение за ефективно справяне с този неотложен проблем. В България обученията ще се проведат през 2023 г., по следния график:
  • 12 септември, София, Barter Community Hub;
  • 3 октомври, Стара Загора, хотел Хебър;
  • 4 октомври, Пловдив, Double Tree by Hilton Hotel;
  • 5 октомври, Пазарджик, хотел Верея.
Тези обучителни сесии навлизат в поведенческата наука, за да помогнат на участниците да идентифицират признаците на онлайн сексуално насилие над деца. Фокусът е както върху разглеждането на текущи случаи, така и върху прилагането на превантивни мерки за защита на уязвимите момчета.

За регистрация в обученията и повече информация вижте www.netlaw.bg, пишете на league@netlaw.bg или се свържете с Мина Кюркчиева на тел: 0889 300 174.

Разработка на интернет платформа и чатбот


Вторият етап на проекта LEAGUE включва създаването на интернет платформа и чатбот. Това, което отличава този аспект от проекта, е активното участие на момчета на възраст 10-18 години в проектирането на тези инструменти. Като включва демографските групи, които са най-засегнати от онлайн сексуално насилие, LEAGUE гарантира, че тези ресурси ще бъдат съобразени с техните нужди и перспективи.

Интернет платформата и чатботът ще служат като център за информация и поддръжка. Те не само ще дадат отговори на основни въпроси, но и ще повишат осведомеността относно онлайн сексуалното насилие. Тези ресурси са важни за подобряване на механизмите за превенция и докладване на сексуално малтретиране на деца онлайн.

Съвместно усилие с ясна цел

Проектът LEAGUE е съвместно усилие, обединяващо организации и експерти от цяла Европа. Проектът се координира от Фондацията за право и интернет и включва партньори като CESIE (Италия), Institut Pravnih Znanosti, Razizkave in Razvoj na Podrocju, Марибор (Словения), Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (Гърция) и SYNYO GmBH (Австрия). ).

Tози проект е възможен с подкрепата на Европейската комисия по Споразумение за безвъзмездна помощ № 101049294.

По-добро бъдеще за уязвимите момчета

Проектът LEAGUE е пример за това как общностите могат да се обединят, за да се справят с належащия проблем на онлайн сексуалната експлоатация и малтретирането на непълнолетни момчета. Чрез предоставяне на обучение на професионалисти, повишаване на осведомеността сред родителите и преподавателите и създаване на специализирани инструменти като интернет платформата и чатбот, LEAGUE предприема конкретни стъпки към по-безопасна цифрова среда за нашите младежи.

 


Сходни публикации

Подпомагане на обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на проблемни обучаеми

Подпомагане на обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на проблемни обучаеми

Как обучителите и социалните работници да се справят по-успешно с агресивно поведение от страна на обучаемите и на хората с

330 обучаеми развиха своите дигитални, зелени, предприемачески, социални и кариерни умения с безплатните онлайн курсове по

330 обучаеми развиха своите дигитални, зелени, предприемачески, социални и кариерни умения с безплатните онлайн курсове по проект Future Work 4's

545 души се включиха, а 330 вече завършиха безплатните геймифицирани курсове по проект Future Work 4’s, които развиват 4

Приключи първото обучение за организациите, подкрепени по фонд „Заедно“

Приключи първото обучение за организациите, подкрепени по фонд „Заедно“

Представители на 44-те организации, изпълняващи инициативи по фонд „Заедно“ успешно преминаха първото обучение на тема: