English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
#АзДействамНеЧакам – дискусия за новата Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации. 17 септември, София

 
#АзДействамНеЧакам – дискусия за новата Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации. 17 септември, София

Гражданските организации имат основна роля в развитието на демократичните процеси, социалния живот на гражданите и гражданското участие. За да се развиват успешно, е необходимо да се осигури подходяща среда, която да позволи хората да се сдружават лесно в преследване на гражданските си каузи и да могат да разгърнат инициативите си.  За целта е необходимо да бъде приета Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации, която да отразява проблемите, пред които е изправен сектора и да включва мерки за преодоляването им.

Досега България е имала само една Стратегия за развитие на гражданските организации за периода 2012-2015 г. Време е държавата да поеме ангажимент за провеждане на структурирана и последователна политика в подкрепа на гражданския сектор в страната. В ход е инициативата #АзДействамНеЧакам, която вече премина през своята първа фаза, събирайки чрез онлайн анкета мнението на над 270 организации, посочващи кои са основните проблеми, възпрепятстващи развитието им. Сред основните теми, които се откроиха, са достъпът до достатъчно възможности за финансиране, неефективните механизми за гражданско участие, липсата на достатъчно сътрудничество между организациите и концентрация в столицата на извършващите дейност на национално ниво. Като проблеми, макар и с по-нисък приоритет, бяха отбелязани и трудното задържане на хора в екипите и професионалното прегаряне, административните тежести, очернящите кампании и други.  

За да се адресират тежи важни за цялото ни общество проблеми, обединение от организации (Български център за нестопанско правo, Български фонд за жените, Форум Гражданско Участие, Национален младежки форум, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Сдружение “Еквилибриум”, Карин дом, фондация Impact Drive и Център за правна помощ –  Глас в България), стоящо зад инициативата #АзДействамНеЧакам, приканва представителите на гражданското общество в страната да се включат в серия от дискусии. В резултат от срещите се цели да се набележат мерки за справяне с основните проблеми пред сектора и те да залегнат в основите на бъдещата Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации.  

Началото на серията от дискусии ще бъде дадено на 17 септември 2023 г. в София със специална сесия, част от фестивал „Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество“. В събитието, организирано от Форум Гражданско Участие по случай Деня на София, ще бъдат представени резултатите от проведената анкета за набелязване на основните проблеми пред гражданските организации в страната. Под формата на дискусия ще бъде обсъдено и доколко участниците в събитието припознават посочените проблеми като водещи за своята организация и ще бъдат предложени идеи за конкретни мерки, които да бъдат включени в бъдещата Стратегия за подкрепа на развитието награжданските организации.  

Дискусията ще се проведе на 17 септември 2023 г. (неделя), от 16:15 до 17:15 ч., в конферентното пространство на фестивал „Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество“ в Ларгото, пл. „Независимост“ в София. Подробности за събитието можете да намерите тук


Кампанията #АзДействамНеЧакам ще продължи да се разгръща в месеците до началото на декември 2023. След първата среща в София на 17 септември предстои поредица от дискусии в страната. Резултатите от всички проведени срещи ще бъдат обобщени в платформата ngo.vote и ще бъдат представени на заседание на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО). Ако искате да се включите в дискусиите, моля пишете ни на info@bcnl.org. Време е да спрем да чакаме и да започнем да действаме и заедно да формираме бъдещето на страната, в която искаме да живеем.

Кампанията #АзДействамНеЧакам се реализира благодарение на Коалиция РавниБГ, Български център за нестопанско правo, Български фонд за жените, Форум Гражданско Участие, Национален младежки форум, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Сдружение “Еквилибриум”, Карин дом, фондация Impact Drive и Център за правна помощ –  Глас в България. Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 май – 05 юли 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 май – 05 юли 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Национално представителна организация РЕШЕНИЕ № 421 ОТ 19 ЮНИ 2024 Г. за отказ за

„Амнести Интернешънъл“ сигнализира за „системни посегателства“ над свободата на събранията в Европа

„Амнести Интернешънъл“ сигнализира за „системни посегателства“ над свободата на събранията в Европа

"Амнести Интернешънъл" сигнализира за "системни посегателства и ограничения" спрямо свободата на събранията и сдруженията в

Над 30 приоритета в детските политики набеляза НМД заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата

Над 30 приоритета в детските политики набеляза НМД заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата 2024

Над 30 приоритета в политиките за образование, детско здраве, правосъдие и ранно детско развитие и семейна грижа набеляза