English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Три нови конкурса за финансиране на проекти на НПО

 
 

The Transatlantic Foundation, в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe на The German Marshall Fund of the United States, отправя три покани към гражданските организации и организации с нестопанска цел за представяне на предложения.

Покана 1: Засилване участието на жените и политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Жените и мъжете следва да се ползват от равни права и възможности. Въпреки това, политическата и социалната динамика редовно поставя под въпрос участието на жените във вземането на политически решения и в обществения живот, което често има трайни последици за жените както поотделно, така и като цяло. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество с цел разширяване участието на жените в гражданското общество, политиката, и обществения живот.

Повече информация може да намерите ТУК.

Покана 2: Засилване участието на уязвимите групи в политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Хората следва да се ползват от равни права и възможности независимо от своя расов или етнически произход, сексуална ориентация, възраст, или увреждане. Въпреки това, политическата и социалната динамика редовно поставя под въпрос участието на уязвимите групи във вземането на политически решения и в обществения живот, което често има трайни последици за представителите на тези групи както поотделно, така и като цяло. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел разширяване участието на уязвимите групи в гражданското общество, политиката, и обществения живот.

Повече информация за тази възможност може да намерите ТУК.

Покана 3: Подпомагане социалната ангажираност на децата и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието

Няма демокрация без демократи и следователно няма бъдеще за демокрацията без следващи поколения демократи. Създаването на основни демократични нагласи и впечатления сред младите хора е изключително важно на фона на ниското институционализиране на демократичното образование в официалните учебни програми и нарастващите нелиберални тенденции в Централна Европа, за да се създаде социална устойчивост срещу антидемократичните тенденции. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел насърчаване на социалната ангажираност на децата (на възраст над 14 години) и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието.

Повече информация за тази възможност може да намерите ТУК.

Иформационна сесия за кандидатите ще се проведе на 28.09.2023 г. в 12:00 ч. Можете да се регистрирате за събитието ТУК.

Предложения за проекти, съгласно посечените изисквания в подробното описание на поканите, се изпращат на имейл EngagingCE@gmfus.org до полунощ (00:00) на 01.11.2023.

Тези покани за представяне на предложения са публикувани като част от CERV програмата на ЕС PROTEUS от Transatlantic Foundation и е съфинансирана от Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи единствено Transatlantic Foundation и то не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.Публикувано от:

Софийска платформа

Сходни публикации

Кандидатствайте до 2 октомври за PROTEUS и програмата за развитие капацитета на гражданските организации

Кандидатствайте до 2 октомври за PROTEUS и програмата за развитие капацитета на гражданските организации

Ако желаете да развивате и надграждате уменията си; ако работите по теми и въпроси, свързани с гражданското участие; ако

Отворен е конкурсът за социално отговорната инициатива „Ти и Lidl за нашето утре“

Отворен е конкурсът за социално отговорната инициатива „Ти и Lidl за нашето утре“

Започва шестото издание на най-голямата социално отговорна програма на Лидл България – „Ти и Lidl за нашето утре“. От днес до

Информационна среща: три покани за финансиране на НПО от Transatlantic Foundation

Информационна среща: три покани за финансиране на НПО от Transatlantic Foundation

Заповядайте на информационна среща на 28 септември 2023 г. от 12 часа във връзка с поканите за финансиране на граждански