English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Три нови конкурса за финансиране на проекти на НПО

 
 

The Transatlantic Foundation, в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe на The German Marshall Fund of the United States, отправя три покани към гражданските организации и организации с нестопанска цел за представяне на предложения.

Покана 1: Засилване участието на жените и политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Жените и мъжете следва да се ползват от равни права и възможности. Въпреки това, политическата и социалната динамика редовно поставя под въпрос участието на жените във вземането на политически решения и в обществения живот, което често има трайни последици за жените както поотделно, така и като цяло. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество с цел разширяване участието на жените в гражданското общество, политиката, и обществения живот.

Повече информация може да намерите ТУК.

Покана 2: Засилване участието на уязвимите групи в политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Хората следва да се ползват от равни права и възможности независимо от своя расов или етнически произход, сексуална ориентация, възраст, или увреждане. Въпреки това, политическата и социалната динамика редовно поставя под въпрос участието на уязвимите групи във вземането на политически решения и в обществения живот, което често има трайни последици за представителите на тези групи както поотделно, така и като цяло. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел разширяване участието на уязвимите групи в гражданското общество, политиката, и обществения живот.

Повече информация за тази възможност може да намерите ТУК.

Покана 3: Подпомагане социалната ангажираност на децата и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието

Няма демокрация без демократи и следователно няма бъдеще за демокрацията без следващи поколения демократи. Създаването на основни демократични нагласи и впечатления сред младите хора е изключително важно на фона на ниското институционализиране на демократичното образование в официалните учебни програми и нарастващите нелиберални тенденции в Централна Европа, за да се създаде социална устойчивост срещу антидемократичните тенденции. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел насърчаване на социалната ангажираност на децата (на възраст над 14 години) и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието.

Повече информация за тази възможност може да намерите ТУК.

Иформационна сесия за кандидатите ще се проведе на 28.09.2023 г. в 12:00 ч. Можете да се регистрирате за събитието ТУК.

Предложения за проекти, съгласно посечените изисквания в подробното описание на поканите, се изпращат на имейл EngagingCE@gmfus.org до полунощ (00:00) на 01.11.2023.

Тези покани за представяне на предложения са публикувани като част от CERV програмата на ЕС PROTEUS от Transatlantic Foundation и е съфинансирана от Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи единствено Transatlantic Foundation и то не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.Публикувано от:

Софийска платформа

Сходни публикации

139 кандидатури привлече програма „Ценности“ за финансиране на проекти на БФЖ

139 кандидатури привлече програма „Ценности“ за финансиране на проекти на БФЖ

139 кандидатури привлече програма „Ценности“ на Български фонд за жените (БФЖ) за финансиране на проекти. Общата заявена сума

За трета поредна година Minority Rights Group International предоставя грантове на малки организации, в малки градове и селски

За трета поредна година Minority Rights Group International предоставя грантове на малки организации, в малки градове и селски райони

Целта на проекта MARIO – Minorities, Accountability, Rights, Independence, Organisational development, е да изгради подкрепяща

Регистрирайте се за онлайн срещите по фонд INSPIRE

Регистрирайте се за онлайн срещите по фонд INSPIRE

Aко искате да разберете повече за конкурса по фонд INSPIRE, регистрайте се за участие в първите онлайн информационни срещи