English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Информационна среща: три покани за финансиране на НПО от Transatlantic Foundation

 
Информационна среща: три покани за финансиране на НПО от Transatlantic Foundation

Заповядайте на информационна среща на 28 септември 2023 г. от 12 часа във връзка с поканите за финансиране на граждански организации и организации със нестопанска цел от Transatlantic Foundation. 

Моля, заявете Вашия интерес към информационната среща чрез регистрация ТУК. 

Кратко представяне на възможностите: 

The Transatlantic Foundation, в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe на The German Marshall Fund of the United States, отправя три покани към гражданските организации и организации с нестопанска цел за представяне на предложения.

Покана 1: Засилване участието на жените и политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Жените и мъжете следва да се ползват от равни права и възможности. Въпреки това, политическата и социалната динамика редовно поставя под въпрос участието на жените във вземането на политически решения и в обществения живот, което често има трайни последици за жените както поотделно, така и като цяло. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество с цел разширяване участието на жените в гражданското общество, политиката, и обществения живот.

Повече информация може да намерите ТУК

Покана 2: Засилване участието на уязвимите групи в политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Хората следва да се ползват от равни права и възможности независимо от своя расов или етнически произход, сексуална ориентация, възраст, или увреждане. Въпреки това, политическата и социалната динамика редовно поставя под въпрос участието на уязвимите групи във вземането на политически решения и в обществения живот, което често има трайни последици за представителите на тези групи както поотделно, така и като цяло. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел разширяване участието на уязвимите групи в гражданското общество, политиката, и обществения живот.

Повече информация за тази възможност може да намерите ТУК.

Покана 3: Подпомагане социалната ангажираност на децата и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието

Няма демокрация без демократи и следователно няма бъдеще за демокрацията без следващи поколения демократи. Създаването на основни демократични нагласи и впечатления сред младите хора е изключително важно на фона на ниското институционализиране на демократичното образование в официалните учебни програми и нарастващите нелиберални тенденции в Централна Европа, за да се създаде социална устойчивост срещу антидемократичните тенденции. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел насърчаване на социалната ангажираност на децата (на възраст над 14 години) и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието.

Повече информация за тази възможност може да намерите ТУК

Тези покани за представяне на предложения са публикувани като част от CERV програмата на ЕС PROTEUS от Transatlantic Foundation и е съфинансирана от Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи единствено Transatlantic Foundation и тя не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.


Публикувано от:

Софийска платформа

Сходни публикации

Кандидатствайте до 2 октомври за PROTEUS и програмата за развитие капацитета на гражданските организации

Кандидатствайте до 2 октомври за PROTEUS и програмата за развитие капацитета на гражданските организации

Ако желаете да развивате и надграждате уменията си; ако работите по теми и въпроси, свързани с гражданското участие; ако

Три нови конкурса за финансиране на проекти на НПО

Три нови конкурса за финансиране на проекти на НПО

The Transatlantic Foundation, в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe на The German Marshall Fund of the United

Отворен е конкурсът за социално отговорната инициатива „Ти и Lidl за нашето утре“

Отворен е конкурсът за социално отговорната инициатива „Ти и Lidl за нашето утре“

Започва шестото издание на най-голямата социално отговорна програма на Лидл България – „Ти и Lidl за нашето утре“. От днес до