English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Информационна среща: три покани за финансиране на НПО от Transatlantic Foundation

 
Информационна среща: три покани за финансиране на НПО от Transatlantic Foundation

Заповядайте на информационна среща на 28 септември 2023 г. от 12 часа във връзка с поканите за финансиране на граждански организации и организации със нестопанска цел от Transatlantic Foundation. 

Моля, заявете Вашия интерес към информационната среща чрез регистрация ТУК. 

Кратко представяне на възможностите: 

The Transatlantic Foundation, в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe на The German Marshall Fund of the United States, отправя три покани към гражданските организации и организации с нестопанска цел за представяне на предложения.

Покана 1: Засилване участието на жените и политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Жените и мъжете следва да се ползват от равни права и възможности. Въпреки това, политическата и социалната динамика редовно поставя под въпрос участието на жените във вземането на политически решения и в обществения живот, което често има трайни последици за жените както поотделно, така и като цяло. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество с цел разширяване участието на жените в гражданското общество, политиката, и обществения живот.

Повече информация може да намерите ТУК

Покана 2: Засилване участието на уязвимите групи в политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Хората следва да се ползват от равни права и възможности независимо от своя расов или етнически произход, сексуална ориентация, възраст, или увреждане. Въпреки това, политическата и социалната динамика редовно поставя под въпрос участието на уязвимите групи във вземането на политически решения и в обществения живот, което често има трайни последици за представителите на тези групи както поотделно, така и като цяло. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел разширяване участието на уязвимите групи в гражданското общество, политиката, и обществения живот.

Повече информация за тази възможност може да намерите ТУК.

Покана 3: Подпомагане социалната ангажираност на децата и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието

Няма демокрация без демократи и следователно няма бъдеще за демокрацията без следващи поколения демократи. Създаването на основни демократични нагласи и впечатления сред младите хора е изключително важно на фона на ниското институционализиране на демократичното образование в официалните учебни програми и нарастващите нелиберални тенденции в Централна Европа, за да се създаде социална устойчивост срещу антидемократичните тенденции. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел насърчаване на социалната ангажираност на децата (на възраст над 14 години) и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието.

Повече информация за тази възможност може да намерите ТУК

Тези покани за представяне на предложения са публикувани като част от CERV програмата на ЕС PROTEUS от Transatlantic Foundation и е съфинансирана от Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи единствено Transatlantic Foundation и тя не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.


Публикувано от:

Софийска платформа

Сходни публикации

Клиентите на Kaufland набират средства за DMS кампании за лечение

Клиентите на Kaufland набират средства за DMS кампании за лечение

Великденското издание на дарителска кампания „ДАРИ“ в Kaufland ще продължи до 19 майИнициативата се провежда за четвърта

Столичната община обявява втора сесия за прием на проекти по Направление 7 „Мобилност“ на Столичната програма „Култура“

Столичната община обявява втора сесия за прием на проекти по Направление 7 „Мобилност“ на Столичната програма „Култура“

В изпълнение на Решение № 663 по Протокол № 80/13.07.2023 г. на Столичния общински съвет Столичната община обявява Втора сесия

Отворена покана - Сцена Дерида в подкрепа на млади хореографи

Отворена покана - Сцена Дерида в подкрепа на млади хореографи

Кандидатстване до 7 май 2024 г.Сцена Дерида отправя отворена покана към български хореографи, танцови екипи и компании, които