English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Отворени за кандидатстване са Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България 2023 – вдъхновяващи постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване

 
Отворени за кандидатстване са Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България 2023 – вдъхновяващи постижения за


Отличаваме най-вдъхновяващите инициативи във вашите организации

Стартира приемането на кандидатури в рамките на Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България 2023, които ще отличат вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място и в обществото.

Форумът се организира за втора поредна година от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

„Mногообразието, равнопоставеността и приобщаването се свързват с по-бързо икономическо развитие, по-високи доходи, по-ефективен бизнес, по-устойчиво използване на природните ресурси, и като цяло, с по-мирни и по-стабилни общества. ЕИБ, банката на Европейския съюз, работи за равенството между половете, приветства многообразието и насърчава по-осъзнатото овластяване на способните жени предприемачи и мениджъри. Затова и отново ще подкрепим Съвета на жените в бизнеса в България за връчването на Национални награди за вдъхновяващи постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване. Радваме се, че през 2023 г. специално внимание ще бъде отделено и на интеграцията на младите хора и реализирането на потенциала им в България.  Убедена съм, че инициативата ще помогне на България да бъде по-успешна и по-справедлива държава, в която талантливите хора имат шанс, независимо от своя пол, възраст или различност“ споделя Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.  

„С националните награди за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, които предстои да връчим за втора година заедно с нашите партньори от ЕИБ, отново ще отличим добрите примери в бизнеса. Но по-важно от това е, че ще разкажем историите и ще представим истински работещи практики, които могат да бъдат възприети и въведени в още по-широк кръг компании в полза на цялото ни общество“ споделя Цветанка Минчева, председател на Управителния съвет на СЖББ и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк

През 2023г. отново даваме трибуна на вдъхновяващите инициативи, които правят работното ни място и обществото среда, в която всеки е значим и ценен без значение на пол, раса, възраст произход и образование, както и споделяме добрите практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация.

Споделете вашите вдъхновяващи инициативи за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, за да можем заедно да дадем гласност и отличим постиженията, които променят бизнеса, работната среда и обществото ни към по-добро.

Кой може да участва в конкурса?

В конкурсната процедура могат да участват личности, компании и организации, които осъществяват дейност на територията на Република България или ефектът от дейността им се реализира на територията на България чрез подаване на формуляр за участие, съгласно описаната в регламента процедура.

Кои са категориите?

Конкурсът учредява награди в следните 4 категории, в които ще се приемат номинации:

1. Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място

В тази категория ще отличим инициативите на компании и организации в България, които активно промотират и изграждат култура на приобщаване на работното място и недопускане на дискриминация. Ще бъдат връчени три отделни награди  - за голяма компания, за малка и/или средна компания, както и за НПО.

2. Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хора с увреждания

Категорията ще отличи организацията с най-успешна и вдъхновяваща програма и/или инициатива за пълноценна и всеобхватна интеграция, социализация и адаптация на малцинствените групи и хората с увреждания в България.

3. Вдъхновяваща инициатива за интеграция на младите хора и реализиране на потенциала им в България.

Това е нова категория за конкурса, която има за цел да популяризира и отличи добрите и вдъхновяващи програми (стажантски, практикански, менторски и други) в страната ни, чиято основна цел е привличане, задържане, мотивация и реализация на младите хора в България.

4. Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти в бизнеса.


В тази част на конкурса ще наградим добрите практики и програми, които имат за цел насърчаването на професионалното и личностното развитие на жените в бизнеса, израстването им в мениджърски и лидерски позиции, утвърждаването им като успешни и вдъхновяващи ръководители.

В категорията ще бъде връчена и допълнителна награда за вдъхновяваща инициатива на технологична компания в България.

Една от всички участвали инициативи ще получи Отличителен знак на СЖББ за изключителни постижения за изграждане на многообразна и приобщаваща среда.

Срокът за подаване на кандидатури е 8 октомври 2023 г.

Участието в конкурса е напълно безплатно.

Цялата информация за конкурса, пълният текст на регламента, отделните формуляри за всяка категория и начин за кандидатстване, можете да намерите на сайта на наградитe: https://womeninbusiness.bg/project/nacionalni-nagradi-na-saveta-na-jenite-v-biznesa-v-bulgaria-2023/

Всички формуляри за участие в конкурсната процедура „ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА МНОГООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“ и допълнителните материали към тях се подават на имейл адрес office@womeninbusiness.bg


За Съвета на жените в бизнеса в България

Съветът на жените в бизнеса в България е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са утвърждаване и популяризиране на добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, подкрепа на младите специалисти, за реализиране на потенциала им в България и развитие на проекти с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в различни бизнес сфери. Със своите над 200 корпоративни и индивидуални членове сдружението обединява водещи мениджъри със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите и образованието, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета.


Източник: Съвет на жените в бизнеса в България

Сходни публикации

Заключително събитие за разпространение на информация на проекта „Музикалният балкански влак за мир“ в Кочани, Северна Македония

Заключително събитие за разпространение на информация на проекта „Музикалният балкански влак за мир“ в Кочани, Северна Македония

В периода 29 юни - 1 юли 2024 г. в Кочани, Северна Македония, се проведе среща на партньорите по проекта и заключително събитие

ИПИ: Общински профили: четири истории за успех от различните краища на страната

ИПИ: Общински профили: четири истории за успех от различните краища на страната

Ще откриете информация за проекта „265 истории за икономика“ и функционалността общински профили; 4 истории за успехи;

Среща за регионално проучване и агрофотоволтаици в рамките на проект EAGER

Среща за регионално проучване и агрофотоволтаици в рамките на проект EAGER

На 4 юни 2024 г. беше организирана онлайн среща за регионално проучване между партньорите по проект EAGER.Срещата започна с