English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
В София се проведе първата от серия дискусии за нова Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации

 
В София се проведе първата от серия дискусии за нова Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации

На 17 септември 2023 г. в София, като част от закриващата сесия на фестивал „Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество“, се проведе първата от серия дискусии на инициативата #АзДействамНеЧакам. По време на събитието, организирано от Форум Гражданско Участие, бяха представени резултатите от проведената онлайн анкета за набелязване на основните проблеми пред гражданските организации в страната. Под формата на дискусия беше обсъдено и доколко участниците в събитието припознават посочените проблеми като водещи за своята организация и бяха предложени идеи за конкретни мерки, които да бъдат включени в бъдещата Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации.  

Участниците в дискусията изразиха своето съгласие с важността на трите основни проблема, изведени като приоритетни от онлайн допитването: 

1. достъпът до достатъчно възможности за финансиране;

2. неефективните механизми за гражданско участие;

3. граждански активисти и граждански организации са обект на очернящи кампании и тормоз

Участниците в дискусията отбелязаха като приоритетен проблем и липсата от институционална подкрепа за изграждане на гражданските организации, а представители на младежките организации добавиха и нуждата от допълнителни мерки за разпознаване на неформалните организации. Като проблем беше отбелязана и липсата на капацитет в НПО-тата. По отношение на проблемите, свързани с ефективните механизми за гражданско участие и очернящите кампании срещу НПО, участниците споделиха, че в следващата Стратегия следва да се заложат мерки, които да осигурят запознаването на учениците и младежите с дейността и функционирането на гражданския сектор и с възможностите им за гражданско участие. За решаване на проблема с достъпа на финансиране бяха дадени добри примери от общини, които поддържат фондове за подкрепа на НПО и граждански инициативи и се предложи да се заложи в следващата Стратегия мярка, която да е свързана с разпространяване на тези модели в цялата страна. 

Захари Янков, Старши правен консултант, Български център за нестопанско право (БЦНП). Снимка: bcnl.org

Целта на инициативата #АзДействамНеЧакам е да поставим основите за създаване на новата Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации. Време е заедно да формираме бъдещето на страната, в която искаме да живеем.

Затова в продължение на два месеца, от септември до ноември 2023 г., планираме провеждането на групови дискусии и събиране на обратна връзка чрез регионални работни срещи из цялата страна. В дискусии и дебати заедно ще търсим решенията на най-належащите проблеми пред гражданския сектор. Повече можете да научите от платформата ngo.vote.

Сходни публикации

Как се подават сигнали към Комисията за защита на личните данни по ЗЗЛПСПОИН

Как се подават сигнали към Комисията за защита на личните данни по ЗЗЛПСПОИН

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения вече е в сила от една

Дискусия „Европейски избори: България в европейския контекст“

Дискусия „Европейски избори: България в европейския контекст“

Заповядайте на дискусията „Европейски избори: България в европейския контекст“, организирана от Бюрото на Европейския парламент

Дискусия „Между редовете: усещането да си европеец“

Дискусия „Между редовете: усещането да си европеец“

Заповядайте на дискусията „Между редовете: усещането да си европеец“ на 30 май 2024 г., четвъртък, в Литературен клуб Перото в