English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Равни БГ“ се включи в дискусиите за Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации

 
 


Едва два дни след първата среща от поредицата на инициативата #АзДействамНеЧакам, на 19 септември 2023 г. се проведе и втора. Тя беше част от програмата на Годишна среща на гражданско обединение „Равни БГ“. По време на събитието бяха представени резултатите от проведената онлайн анкета за установяване на основните проблеми пред гражданските организации в страната. Важна част от дискусията беше даването на предложения за конкретни мерки за справяне с отчетените от анкетата три най-важни проблема, като цел на инициативата е част от идеите да бъдат взети предвид при разработването на бъдещата Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации. 

Надя Шабани, Директор на Български център за нестопанско право (БЦНП). Снимка: bcnl.org 
Надя Шабани, Директор на Български център за нестопанско право (БЦНП). Снимка: bcnl.org

Основен проблем, който стои пред развитието на гражданските организации е липсата на достатъчно възможности за финансиране. Сред предложенията, които да адресират този проблем, бяха мерки, които да повишат информираността на представителите на НПО, осигурени повече възможности за облекчения и стимули за дарителите. Конкретно предложение за законова промяна беше да се последва примерът на Румъния и други държави, в които процент от данък общ доход на физическите лица може да се разпределя като дарение за НПО. Обсъдена беше и темата за възможността за институционално финансиране, което да подкрепи застъпническия капацитет на организациите, както и възможностите за устойчивост (фондонабиране, предприемачество, и др.). 

По време на дискусията беше обсъден и ставащият все по-актуален проблем за очернящите кампании и тормоза, насочени срещу граждански организации и активисти. Сред изводите, до които стигнаха представителите на „Равни БГ“, беше, че е важно организациите да бъдат максимално прозрачни и комуникативни, за да дават по-малко поводи за спекулации и атаки срещу дейността си. Участниците се съгласиха, че е важно организациите в гражданския сектор да си оказват взаимопомощ в борбата с този проблем, да съобщават при очернящи кампании и тормоз, да се опитват дадостигат до източниците им, както и да се регламентира правна помощ за НПО в случай на институционални или други атаки. Важна част от темата беше и ролята на отговарящите за комуникациите в гражданските организации, като участниците се съгласиха, че е необходимо професионализиране, т.е. тази част от дейността да бъде делегирана на отдел или конкретен професионалист.

Темата за неефективните механизми за гражданско участие също бе обсъдена по време на събитието. За справяне с този проблем беше отбелязано, че е важно екипите на организациите да разполагат с лесно достъпна и ясно дефинирана информация за процедури и механизми, които могат да осигурят гражданско участие. Беше дадено и предложение да бъдат въведени единни стандарти за гражданско участие, както и да се осигури повече капацитет за участие, особено в парламентарни комисии, комитети и т.н. Една от идеите в това направление беше за стандартите за местни власти да се ползва моделът на strategy.bg. Отбелязано беше, също така, че в неправителствения сектор е важно да има обучени за застъпническа дейност хора, които да умеят да отстояват позиции пред институциите. Един от важните изводи от срещата беше, че е необходимо по-сериозно участие на гражданския сектор не само в създаването на политики, но и в измерването на ефекта от действащо законодателство и политики.


Участниците в дискусията бяха разделени на три работни групи, които обсъдиха трите основни проблема, индикирани чрез анкетата. Снимка: bcnl.org

Целта на инициативата #АзДействамНеЧакам е да поставим основите за създаване на новата Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации. Време е заедно да формираме бъдещето на страната, в която искаме да живеем.

Затова в продължение на два месеца, от септември до ноември 2023 г., планираме провеждането на групови дискусии и събиране на обратна връзка чрез регионални работни срещи из цялата страна. В дискусии и дебати заедно ще търсим решенията на най-належащите проблеми пред гражданския сектор. Повече можете да научите от платформата ngo.vote.


Гражданско обединение „Равни БГ“ обединява 37 граждански организации. Снимка: bcnl.orgСходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 май – 05 юли 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 май – 05 юли 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Национално представителна организация РЕШЕНИЕ № 421 ОТ 19 ЮНИ 2024 Г. за отказ за

„Амнести Интернешънъл“ сигнализира за „системни посегателства“ над свободата на събранията в Европа

„Амнести Интернешънъл“ сигнализира за „системни посегателства“ над свободата на събранията в Европа

"Амнести Интернешънъл" сигнализира за "системни посегателства и ограничения" спрямо свободата на събранията и сдруженията в

Над 30 приоритета в детските политики набеляза НМД заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата

Над 30 приоритета в детските политики набеляза НМД заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата 2024

Над 30 приоритета в политиките за образование, детско здраве, правосъдие и ранно детско развитие и семейна грижа набеляза