English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ИПИ представя „Икономическите центрове в България – 2023“

 
ИПИ представя „Икономическите центрове в България – 2023“

Институт за пазарна икономика: покана за представяне
10.10.2023 г. I 16.00-18.00 часа I Бална зала, хотел „Интерконтинентал“ – София


На 10 октомври ИПИ ще представи изследването „Икономически центрове в България – 2023“, което проучва концентрацията на икономическа активност в страната. На базата на показатели за предприятията, данните за пазара на труда, демографската динамика и стопанските взаимовръзки между отделните общини, то формира широки икономически центрове, които не се ограничават от административните граници на общини и области. Изследването на ИПИ ще представят Петър Ганев, старши изследовател и Адриан Николов, икономист.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

16:00 – 16:10 – Откриване – Светла Костадинова, ИПИ
16:10 – 16:30 – Икономическите центрове в България: Лидерите, които формират регионалната икономика – Петър Ганев, ИПИ
16:30 – 16:45 –  Профил на основните икономически центрове в България – Адриан Николов, ИПИ
16:45 – 17:15 – Дискусия: Погледът на бизнеса към икономическите центрове

Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика (ИПИ)
Илия Кръстев, Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST)
Любомир Станиславов, Аутомотив Клъстер България (ACB)
Владислав Кънчев, Тракия икономическа зона (TEZ)

17:15 – 17:45 – Q&A
  • За изследването:
Изследването на ИПИ стъпва на изчерпателни данни от отчетите на нефинансовите предприятия, както и на детайлни данни от проведеното преброяване на населението през 2021 г., което позволява да се проследи ежедневната трудова миграция между всички общини в страната.
  • За икономическите центрове:
Икономическите центрове се състоят от ядро и периферия. Икономическите ядра са общините с най-силна местна икономика, а тяхна периферия са общините, най-тясно обвързани с икономиката на съответното ядро. Изследването на ИПИ откроява 16 големи икономически центъра в България, които обхващат общо 132 общини. Някои центрове имат повече от едно ядро, което е резултат от съществуващите взаимовръзки между отделните ядра в рамките на центъра и от наличието на обща периферия или зона на влияние. На територията на 16-те икономически центъра живее близо 3/4 от населението на страната и се концентрират над 80% от стопанската активност в България. Икономическите центрове формират голяма част от регионалната карта, като траекторията на тяхното развитие е определяща за икономиката на страната.

Изданието „Икономическите центрове в България – 2023“ се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

За информация:  Весела Добринова, mail@ime.bg ; тел.: 02 952 35 03


Сходни публикации

Мама има работа: Вечеринка със Сара Фаизи

Мама има работа: Вечеринка със Сара Фаизи

Сара Фаизи е родена в Кабул и докато живее там, използва висшето си образование, за да работи в банковия сектор. Тежката

Седем награди в седмото издание на Академия за местни предприемачи 7.0, което тази година бе с увеличен награден фонд от 37 000

Седем награди в седмото издание на Академия за местни предприемачи 7.0, което тази година бе с увеличен награден фонд от 37 000 лева

По традиция в последния четвъртък на януари бяха избрани победителите в „Академия за местни предприемачи” – програма за

Изследване за удовлетвореност и нагласи на членовете и партньорите на Национална бизнес мрежа

Изследване за удовлетвореност и нагласи на членовете и партньорите на Национална бизнес мрежа

Уважаеми колеги,През последните седмици разсъждавахме как да проверим Вашите нагласи и удовлетвореност от работата на