English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Антирасизъм и антидискриминация: обучение за социални работници

 
Антирасизъм и антидискриминация: обучение за социални работници

Мулти култи колектив, Център за правна помощ Глас в България и Фондация Право на детство имат удоволствието да ви поканят на обучение, посветено на анти-дискриминацията и анти-расизма. Обучението е предназначено за практикуващи работници на първа линия (социални работници, полицаи и др.). То е финансирано от европейския проект PRESERVERE и участието е безплатно.

Обучението ще се проведе онлайн на следните дати:
 • 1 ноември 2023 г. – 14:00 – 18:00 ч.
 • 10 ноември 2023 г. – 9:00 – 13:00 ч.
Линк за регистрация – https://forms.gle/BaLrC2Bdp7vCYvBD9
Линк за срещите в Zoom – https://us02web.zoom.us/j/3268323567

Участието и в двете сесии е препоръчително, тъй като са част от обща програма.

Специален фокус е поставен върху две ключови европейски директиви и тяхното приложение в България:
1.Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход
2.Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета

Обучението включва следните теми:
 • Ефектът на правото на ЕС в практиката на работещите на първа линия
 • Разделяне на правото на ЕС (договори, регламенти, директиви, насоки и т.н.) и върховенство на правото на ЕС над вътрешните закони на държавите членки
 • Преглед на основните закони на ЕС (договори и законодателство), свързани с расизма/дискриминацията и защитата на жертвите
 • Общи дефиниции за расизъм И определението за расизъм/дискриминация в Директивата за расовото равенство. Определения за дискриминация. Междусекторната дискриминация
 • Преглед на основните аспекти и условия на Директивата за расово равенство
 • Как работещите на първа линия могат да използват Директивата: Как да помогна на моите бенефициенти да се възползват от Директивата?
 • Общи определения за жертва СРЕЩУ определението за жертва в Директивата за правата на жертвата
 • Преглед на основните аспекти и условия на Директивата. Развитието на Директивата за правата на жертвите: Нова стратегия за правата на жертвите 2020-2025 г.
 • Как работещите на първа линия могат да използват Директивата: Как да помогна на моите бенефициенти да се възползват от Директивата?
В допълнение, обучението ще включи и практически казуси и дискусии, които са релевантни за вашата работа.

Всички участници ще получат сертификати за завършеното обучение.
 
Лектор ще бъде адв. Диляна Гитева – практикуващ юрист с над 20-годишен опит в защита правата на човека. Тя е била ръководител и координатор на над 20 проекта. Автор е на редица статии и публикации и има богат опит като лектор на конференции и семинари, свързани с международните стандарти в областта на правата на човека, правата на децата, правата на жените, правата на мигрантите и защитата от дискриминация.
 
Ако имате въпроси, моля, пишете на Бистра Иванова, bistra@multikulti.bg

Проект Предотвратяване на расизма и дискриминацията – позволяване на ефективното прилагане на антирасисткото законодателство на ЕС рамка (PERSERVERE) се финансира от Европейска комисия, Програма Граждани, равенство, права и ценности (CERV).Публикувано от:

Мулти култи колектив

Сходни публикации

Развийте дигитални, зелени, предприемачески, социални и кариерни умения с безплатните онлайн курсове по проект Future Work 4`s

Развийте дигитални, зелени, предприемачески, социални и кариерни умения с безплатните онлайн курсове по проект Future Work 4's

365 души се включиха, а 242 вече завършиха безплатните геймифицирани курсове по проект Future Work 4’s, които развиват 4

Уъркшоп за емоционална интелигентност в Пловдив

Уъркшоп за емоционална интелигентност в Пловдив

Познаваме ли емоциите си? Владеем ли ги или ги потискаме? А как влияят те на взаимоотношенията ни с околните? Ако искаш да

Онлайн курс „Пълноценно детско участие”

Онлайн курс „Пълноценно детско участие"

Сдружение SOS Детски селища България представя нов онлайн обучителен курс на тема „Пълноценно участие на деца и млади хора в