English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Антирасизъм и антидискриминация: обучение за социални работници

 
Антирасизъм и антидискриминация: обучение за социални работници

Мулти култи колектив, Център за правна помощ Глас в България и Фондация Право на детство имат удоволствието да ви поканят на обучение, посветено на анти-дискриминацията и анти-расизма. Обучението е предназначено за практикуващи работници на първа линия (социални работници, полицаи и др.). То е финансирано от европейския проект PRESERVERE и участието е безплатно.

Обучението ще се проведе онлайн на следните дати:
 • 1 ноември 2023 г. – 14:00 – 18:00 ч.
 • 10 ноември 2023 г. – 9:00 – 13:00 ч.
Линк за регистрация – https://forms.gle/BaLrC2Bdp7vCYvBD9
Линк за срещите в Zoom – https://us02web.zoom.us/j/3268323567

Участието и в двете сесии е препоръчително, тъй като са част от обща програма.

Специален фокус е поставен върху две ключови европейски директиви и тяхното приложение в България:
1.Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход
2.Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета

Обучението включва следните теми:
 • Ефектът на правото на ЕС в практиката на работещите на първа линия
 • Разделяне на правото на ЕС (договори, регламенти, директиви, насоки и т.н.) и върховенство на правото на ЕС над вътрешните закони на държавите членки
 • Преглед на основните закони на ЕС (договори и законодателство), свързани с расизма/дискриминацията и защитата на жертвите
 • Общи дефиниции за расизъм И определението за расизъм/дискриминация в Директивата за расовото равенство. Определения за дискриминация. Междусекторната дискриминация
 • Преглед на основните аспекти и условия на Директивата за расово равенство
 • Как работещите на първа линия могат да използват Директивата: Как да помогна на моите бенефициенти да се възползват от Директивата?
 • Общи определения за жертва СРЕЩУ определението за жертва в Директивата за правата на жертвата
 • Преглед на основните аспекти и условия на Директивата. Развитието на Директивата за правата на жертвите: Нова стратегия за правата на жертвите 2020-2025 г.
 • Как работещите на първа линия могат да използват Директивата: Как да помогна на моите бенефициенти да се възползват от Директивата?
В допълнение, обучението ще включи и практически казуси и дискусии, които са релевантни за вашата работа.

Всички участници ще получат сертификати за завършеното обучение.
 
Лектор ще бъде адв. Диляна Гитева – практикуващ юрист с над 20-годишен опит в защита правата на човека. Тя е била ръководител и координатор на над 20 проекта. Автор е на редица статии и публикации и има богат опит като лектор на конференции и семинари, свързани с международните стандарти в областта на правата на човека, правата на децата, правата на жените, правата на мигрантите и защитата от дискриминация.
 
Ако имате въпроси, моля, пишете на Бистра Иванова, bistra@multikulti.bg

Проект Предотвратяване на расизма и дискриминацията – позволяване на ефективното прилагане на антирасисткото законодателство на ЕС рамка (PERSERVERE) се финансира от Европейска комисия, Програма Граждани, равенство, права и ценности (CERV).Публикувано от:

Мулти култи колектив

Сходни публикации

Open Source Intelligence and Cybersecurity Gamified Training

Open Source Intelligence and Cybersecurity Gamified Training

New Training Experience on Cybersecurity and Open Source Intelligence: Enroll now!The CEELI Institute is very excited to

Нова цена на всички обучителни модули от DigiComs!

Нова цена на всички обучителни модули от DigiComs!

НОВА ЦЕНА  Само три дни преди последния срок за записване в Модул 03 имаме новина за вас! След като получихме подкрепа в

DigiComs: запиши се с колега и вземи 10% отстъпка!

DigiComs: запиши се с колега и вземи 10% отстъпка!

Запиши се в обучителния модул Дигитален ПР за каузи заедно със свой колега и се възползвай от 10% отстъпка с промокод