English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект „Trans Green Inspiration“ за зелено социално предприемачество (видео)

 
 През ноември 2023 г. Сдружение „Надежда за нас“ успешно приключва изпълнението на проект „Trans Green Inspiration” в партньорство със сдружение „Природна перспектива“ от Северна Македония. 


Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+ КД2. Основната цел е създаване и прилагане на иновативен и устойчив модел за обучение на млади хора в социално предприемачество и развитие на зелени бизнес идеи за опазване на околната среда.


В рамките на проекта бяха разработени обучителни материали, които са на разположение за бъдещи обучения и инициативи в областта на зеленото социално предприемачество. Всички ресурси, свързани с обучението, са достъпни тук.


През летния сезон двете сдружения проведоха обучения за общо 45 младежи в България и Северна Македония. По време на обученията участниците разработиха най-разнообразни и интересни бизнес идеи, които ни показаха още веднъж, че е възможно да живеем в един по-хармоничен свят, ако всеки по отделно и всички заедно поемем отговорност и затвърдиха вярата ни в силата на бъдещите поколения. Обучаемите придобиха и практически умения за изграждане на оранжерия, компостер и поливни системи. 


Видео интервю с участниците от първото обучение , проведено в с. Буново:
Изпълнението на „Транс Зелено Вдъхновение“  повиши капацитета на двете организации, чрез обмен на добри практики и сътрудничество за разработване и прилагане на модела за обучение на млади социални предприемачи, подпомогна развитието на учебните центрове на двамата партньори като подобри физическите им условия за приемане на желаещи да се обучават и доброволци. Проектът разшири и подпомогна популяризирането на дейността на партньорите и създаде възможности за взаимодействието им с училища от трасграничния район. 

Обученията насърчиха младите хора да заемат активна позиция и да допринесат за промяна в техните общности чрез практическо разработване на зелени социални бизнес идеи, демонстрирайки възможността и необходимостта бизнесът да бъде не само средство за генериране на печалба, но и инструмент за положителна промяна в обществото. 

Проектът е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Националната агенция. Нито Европейският съюз, нито предоставящият не носят отговорност за тях.


Публикувано от:

Надежда за нас-2008

Сходни публикации

Екосдружение иска депозитна система за бутилки и кенчета

Екосдружение иска депозитна система за бутилки и кенчета

Въвеждане на депозитна система за бутилки и кенчета поиска екологичното сдружение “За Земята”. В кампанията се включи актрисата

Нов онлайн барометър позволява извършването на мониторинг на зелената дигитализация в България

Нов онлайн барометър позволява извършването на мониторинг на зелената дигитализация в България

Използването на цифрови решения от бизнеса и в дома отговаря за между 8 и 10% от потреблението на енергия и за между 2 и 4% от е

Конференция-дискусия „Планини и климат: климатичните промени през погледа на алпинисти и учени“

Конференция-дискусия „Планини и климат: климатичните промени през погледа на алпинисти и учени“

На 6 декември от 12:00 до 13:30 ч., Френски институт в България, зала „Славейков“, вход свободен, с осигурен преводТази