English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект „Trans Green Inspiration“ за зелено социално предприемачество (видео)

 
 През ноември 2023 г. Сдружение „Надежда за нас“ успешно приключва изпълнението на проект „Trans Green Inspiration” в партньорство със сдружение „Природна перспектива“ от Северна Македония. 


Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+ КД2. Основната цел е създаване и прилагане на иновативен и устойчив модел за обучение на млади хора в социално предприемачество и развитие на зелени бизнес идеи за опазване на околната среда.


В рамките на проекта бяха разработени обучителни материали, които са на разположение за бъдещи обучения и инициативи в областта на зеленото социално предприемачество. Всички ресурси, свързани с обучението, са достъпни тук.


През летния сезон двете сдружения проведоха обучения за общо 45 младежи в България и Северна Македония. По време на обученията участниците разработиха най-разнообразни и интересни бизнес идеи, които ни показаха още веднъж, че е възможно да живеем в един по-хармоничен свят, ако всеки по отделно и всички заедно поемем отговорност и затвърдиха вярата ни в силата на бъдещите поколения. Обучаемите придобиха и практически умения за изграждане на оранжерия, компостер и поливни системи. 


Видео интервю с участниците от първото обучение , проведено в с. Буново:
Изпълнението на „Транс Зелено Вдъхновение“  повиши капацитета на двете организации, чрез обмен на добри практики и сътрудничество за разработване и прилагане на модела за обучение на млади социални предприемачи, подпомогна развитието на учебните центрове на двамата партньори като подобри физическите им условия за приемане на желаещи да се обучават и доброволци. Проектът разшири и подпомогна популяризирането на дейността на партньорите и създаде възможности за взаимодействието им с училища от трасграничния район. 

Обученията насърчиха младите хора да заемат активна позиция и да допринесат за промяна в техните общности чрез практическо разработване на зелени социални бизнес идеи, демонстрирайки възможността и необходимостта бизнесът да бъде не само средство за генериране на печалба, но и инструмент за положителна промяна в обществото. 

Проектът е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Националната агенция. Нито Европейският съюз, нито предоставящият не носят отговорност за тях.


Публикувано от:

Надежда за нас-2008

Сходни публикации

БФБ кани на природозащитна акция в 6 и пет на Бургаската дюна

БФБ кани на природозащитна акция в 6 и пет на Бургаската дюна

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) обяви 2024 г. за година на живите пясъци по Черноморското ни крайбрежие. Затова и се

Велосипедното движение в центъра на София се е увеличило двойно

Велосипедното движение в центъра на София се е увеличило двойно

Велосипедното движение се е увеличило двойно София. Това каза пред Радио София Радостина Петрова от сдружение "Велоеволюция",

Над 5 хиляди българи и змей от бутилки, кенчета и банкноти поискаха депозитна система без отлагане

Над 5 хиляди българи и змей от бутилки, кенчета и банкноти поискаха депозитна система без отлагане

Доброволци на екологично сдружение „За Земята” се събраха пред Министерството на околната среда и водите, за да внесат призив