English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Институт за пазарна икономика – покана за представяне на изданието „Регионални профили: показатели за развитие – 2023"

 
 

Регионални профили: показатели за развитие 2023  
 • Кога: 15:00 – 17:00 ч. / 22 ноември 2023 г. (сряда)  
 • Къде: Launchee, ЦУМ, бул. „Мария Луиза“ №2 | Онлайн във Фейсбук    
Повече от десет години Институтът за пазарна икономика представя единственото по мащаба и дълбочината си изследване на социалното и икономическото състояние на областите в България.

Регионалните профили на ИПИ стъпват на 73 индикатора, които представят реалната картина в 28-те области в страната и позволяват да се задълбочи разговорът за регионалното развитие и предизвикателствата пред местните власти. Представянето тази година включва правен фокус и дискусия.


ПРЕДСТАВЯНЕ: Регионални профили: показатели за развитие 2023
 • В кои области заплатите, заетостта и инвестициите са най-високи?
 • Къде местните данъци са най-високи и как работи администрацията?
 • В кои области са най-качественото образование и най-доброто здравеопазване?
 • Защо местното правосъдие е бавно и къде престъпността е най-висока?
 • Къде културният живот е най-интензивен и къде се развива туризмът?

ФОКУС: Борба с корупцията на местно ниво
 • Доколко местната администрация успява да се бори с корупцията?
 • Ефективна ли е законовата уредба?
 • Централизация или децентрализация на борбата срещу корупцията?

ДИСКУСИЯ: Регионални предизвикателства и тенденции
 • Какви са тенденциите в регионалното развитие и къде има потенциал?
 • Защо областите се развиват по различен начин и увеличават ли се разликите?
 • Кои са основните регионални предизвикателства и решения?
________________________________________

Всички анализи, данни и други материали, свързани с изследването, ще бъдат публикувани на специализирания сайт:www.regionalprofiles.bg.

За въпроси: Весела Добринова, 02/952 62 66, mail@ime.bg Очакваме Ви!

Проектът „Регионални профили: показатели за развитие“ се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ 

Сходни публикации

Междинна партньорска среща по проект Young Eco Inspectors

Междинна партньорска среща по проект Young Eco Inspectors

Междинна партньорска среща по проект Young Eco Inspectors се проведе от 01.12 до 03.12.23г. в град Кочани, Северна Македония. До

Проект Cooltorise беше представен на XVII-та конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции – АБЕА

Проект Cooltorise беше представен на XVII-та конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции – АБЕА

Между 27.11 и 29.11.2022 в гр. София, България се проведе XVII конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции –

Проект Save4Waste беше представен на ХVII Национална конференция на АБЕА

Проект Save4Waste беше представен на ХVII Национална конференция на АБЕА

Проект Save4Waste беше представен на ХVII-та Национална конференция на АБЕА - Асоциацията на българските енергийни агенции. Прое