English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Успешно провеждане на международното обучение CONNECT - част от проекта „Гласувай!"

 
Успешно провеждане на международното обучение CONNECT - част от проекта „Гласувай!”

Успешно се проведе Международното обучение CONNECT, заложено сред дейностите на финансирания по програма CERV проект „Гласувай!"

Обучението събра цели 35 участници от седем европейски страни (България, Гърция, Италия, Полша, Хърватия, Белгия и Испания), които се включиха в множество дейности, посветени на активното включване в демократичния живот и политическите процеси сред младите. В рамките на 5 дни (6-10 ноември) те разработиха интересни предложения, чрез които да се насърчи ангажираността на младите граждани с политическия живот на локално, национално и европейско ниво и да се подчертае важността на гласуването.

Част от темите, които бяха засегнати в рамките на CONNECT, включват:

- Дефиниране на термина „демокрация"
- Дискусия върху характеристиките на активния гражданин
- Запознаване на участниците с ценностите, заложени в младежката стратегия на ЕС
- Обсъждане на начините и формите за обществено включване в демократичния живот 
- Разработване на препоръки относно бъдещото развитие на политики в сферата на икономиката, социалните права, културата и дигитализацията в ЕС.

Домакин на събитието бе Фондация за предприемачество, култура и образование - неправителствена организация базирана в гр. София. 

Повече информация за проекта „Гласувай", неговите ключови направления и приоритети е достъпна на: https://foundationece.eu/make-your-vote/Сходни публикации

НМФ изпрати 10-ото юбилейно издание на Национална младежка академия

НМФ изпрати 10-ото юбилейно издание на Национална младежка академия

От 23-ти до 26-и ноември, в Боровец се проведе Клас 3 на Национална младежка академияПо време на четиридневния клас участниците

Център Амалипе събра близо 200 младежи в Интеркултурната Академия за развиване на гражданско участие и толерантност

Център Амалипе събра близо 200 младежи в Интеркултурната Академия за развиване на гражданско участие и толерантност

В периода от 16-ти до 19-ти ноември 2023 г., Център „Амалипе“ проведе едно от най-вълнуващите си събития – „Интеркултурна

Представяне на симулационна ролева игра за работата на Европейския парламент

Представяне на симулационна ролева игра за работата на Европейския парламент

Бюрото на Европейския парламент в България организира обучителна сесия за представяне на виртуална ролева игра, която запознава