English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Успешно провеждане на международното обучение CONNECT - част от проекта „Гласувай!"

 
Успешно провеждане на международното обучение CONNECT - част от проекта „Гласувай!”

Успешно се проведе Международното обучение CONNECT, заложено сред дейностите на финансирания по програма CERV проект „Гласувай!"

Обучението събра цели 35 участници от седем европейски страни (България, Гърция, Италия, Полша, Хърватия, Белгия и Испания), които се включиха в множество дейности, посветени на активното включване в демократичния живот и политическите процеси сред младите. В рамките на 5 дни (6-10 ноември) те разработиха интересни предложения, чрез които да се насърчи ангажираността на младите граждани с политическия живот на локално, национално и европейско ниво и да се подчертае важността на гласуването.

Част от темите, които бяха засегнати в рамките на CONNECT, включват:

- Дефиниране на термина „демокрация"
- Дискусия върху характеристиките на активния гражданин
- Запознаване на участниците с ценностите, заложени в младежката стратегия на ЕС
- Обсъждане на начините и формите за обществено включване в демократичния живот 
- Разработване на препоръки относно бъдещото развитие на политики в сферата на икономиката, социалните права, културата и дигитализацията в ЕС.

Домакин на събитието бе Фондация за предприемачество, култура и образование - неправителствена организация базирана в гр. София. 

Повече информация за проекта „Гласувай", неговите ключови направления и приоритети е достъпна на: https://foundationece.eu/make-your-vote/Сходни публикации

Тренировъчен курс по проект LIFE – Ниш, Сърбия

Тренировъчен курс по проект LIFE – Ниш, Сърбия

Младежко европейско общество набира участници за тренировъчен курс в Ниш, Сърбия по проект LIFE, съфинансиран от Европейския

Сблъсъкът на дезинформацията за ЕС с младите хора в България

Сблъсъкът на дезинформацията за ЕС с младите хора в България

В първите три месеца на 2024 г. екипът на Фондация „Четиридесет и две" и младежкият подкаст Канал 4 реализира с помощта на

Кандидатствай за обучение „Emotional Safety Academy”

Кандидатствай за обучение „Emotional Safety Academy"

Фондация „Солидарност в действие" набира български участници (учители, младежки и социални работници, активисти и младежки