English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Работилница за парцалени кукли в Регионален исторически музей - Хасково, @РЕВИТА

 
 

Работилницата за парцалени кукли цели да представи на учениците културно- историческото ни наследство въз основа на метода учене чрез правене и игра. Модератор на творческата работилница е любимата на хасковските деца Силвия Предова.

Дейностите ще продължат до месец април 2024 година и ще се провеждат в РИМ-Хасково, Кирково училище и Шишманова къща.
Заниманията са съобразени са възможност за провеждане на изнесени часове по час на класа, гражданско образование, история и предприемачество като участието на децата е напълно безплатно.

Дейността е насочена към опознаване на най-значимите и интересни експонати във фонда на музейните експозиции, недвижимите културни ценности, исторически събития и личности, традиции и нематериално културно наследство като се използват похватите на интеракцията, изкуството и технологиите и ще допринесе за формиране на граждански компетентности като патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие зачитайки интеркултурния диалог.

Графика, темата и ментора на работилниците са публично достъпни в календара на проект РЕВИТА: https://calendar.google.com/calendar/embed…
Получаване на допълнителна информация и записване за участие става по следния начин:
  • чрез лично съобщение на страницата тук;
  • чрез запитване по email: haskovomuseum@gmail.com;
  • чрез подаване на електронна заявка през линка: https://forms.gle/Pn6UPUt4srjk3J3T8

Заявките ще се приемат по ред на подаване и първите по време ще са първи по право. Нека записването започне сега!

РЕВИТА е инструмент за подобряване на условията и качеството на представяне на богатия музеен фонд на РИМ – Хасково чрез прилагане на интерактивни методи и предприемачески подход, с които да се засили интересът към дейността на музея от страна на широката публика и да се подобри управлението на културното наследство. В рамките на проекта се реализират мерки за ревитализиране на музейни експозиции, разработване на образователни програми и инициативи за привличане на нови публики, вкл. от етническите и културните малцинства.

Проект BGCULTURE-1.001-0019-C01 „РЕВИТА“ с бенефициер Регионален исторически музей – Хасково (РИМ – Хасково) и партньори Алианс за регионално сътрудничество и развитие (АРСР) – България и NORTH CONSULTING – Исландия се реализира по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, с финансовата подкрепа от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.Сходни публикации

A Man Walks into a Bar - What Makes Language Funny?

A Man Walks into a Bar - What Makes Language Funny?

Welcome to the final English Language Cafe/Multi Kulti collaborative event of the season! We are taking a summer break in July

Истории и рецепти, които ни сближават: украинска вечер

Истории и рецепти, които ни сближават: украинска вечер

Сцена Централни хали посреща инициативата Мигранти с таланти на Мулти култи колектив, за да ви даде възможност да се докоснете

The Sofianer 2024: Отворена покана за визуални артисти

The Sofianer 2024: Отворена покана за визуални артисти

THE SOFIANER 2024: Какво е безценно за теб в София?Отворена покана за визуални артисти 2024 Фондация Кредо Бонум и Мулти култи к