English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект „Моята София" в подкрепа на деца в риск

 
 

Проектът „Моята София“ е организиран от НЧ „Васил Левски 1928" и има за цел да организира серия от културни събития с децата от 106ОУ „Григорий Цамблак“. В партньорство с читалището и ученици от 91НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ деца от ромският етнос за пръв път ще посетят музеи, театър, кино, библиотека, ще участват в концерт с хор, изложби и ще основат свой клуб за четене на книги. Ще пътуват с организиран и градски транспорт, и ще опознаят София. Така те ще могат да видят живота извън тяхната затворена общности и ще бъдат мотивирани да полагат повече усилия в училище. Това ще намали и ранното отпадане на деца от училище.

Децата посетиха:
- Куклен театър 
- Кино
- Музейко
- Национален исторически музей
- Регионален исторически музей
- Национален природонаучен музей

Проектът „Моята София се реализира с подкрепата на Столична програма „Социални иновации".

Публикувано от:

Васил Левски1928

Сходни публикации

A Man Walks into a Bar - What Makes Language Funny?

A Man Walks into a Bar - What Makes Language Funny?

Welcome to the final English Language Cafe/Multi Kulti collaborative event of the season! We are taking a summer break in July

Истории и рецепти, които ни сближават: украинска вечер

Истории и рецепти, които ни сближават: украинска вечер

Сцена Централни хали посреща инициативата Мигранти с таланти на Мулти култи колектив, за да ви даде възможност да се докоснете

The Sofianer 2024: Отворена покана за визуални артисти

The Sofianer 2024: Отворена покана за визуални артисти

THE SOFIANER 2024: Какво е безценно за теб в София?Отворена покана за визуални артисти 2024 Фондация Кредо Бонум и Мулти култи к