English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ИПИ представи финансов профил на всички 265 общини в страната

 
ИПИ представи финансов профил на всички 265 общини в страната

ИПИ представи финансов профил на всички 265 общини в страната


www.dvenasto.bg

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е neutral-beige-screen-creator-facebook-cover-1-1024x577.png

Преди две седмици ИПИ, в партньорство с „24 часа“, проведе първата среща на местната и изпълнителната власт в рамките на формата "Общините - перспектива 2027". Екипът на ИПИ представи последните изводи от изследванията на регионалните профили и икономическите центрове в страната, като поставиха фокус върху финансовата децентрализация и работата на местната власт за привличане на инвестиции. В рамките на събитието бяха представени и изчисления за ефектите от евентуалното преотстъпване на 1/5 от приходите от облагането на доходите на физическите лица към общините.

Сега ИПИ представя на широката публика обновената страница www.dvenasto.bg. Посветената на кампанията „2% в твоята община“ страница предлага кратък финансов профил на всяка една община в страната, който включва информация за разходите по бюджета на общината, размера на собствените приходи и техния дял от общия бюджет, както и данни за общинския дълг. Данните покриват периода 2019-2022 г., което позволява да се проследи развитието в динамика.

Големият принос на страницата е оценката за ефектите от евентуалното преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане на общините. Профилът на всяка община включва данни за населението, броя на заетите лица и средната работна заплата, на база на които е направена и оценка на общо платения данък върху доходите от всички заети в рамките на общината и съответно очаквани приходи за общината при преотстъпване на 1/5 от приходите.

Изчисленията на ИПИ показват, че ефектът от реформата би се равнявал на над 900 млн. лв. допълнителен приход за общините (оценка за 2022 г.). Това означава, че собствените приходи на общините биха се увеличили с близо 30%, като интерактивната страница позволява този ефект да се проследи община по община. Детайлен преглед на страницата www.dvenasto.bg показва, че всички общини биха спечелили от реформата, тоест всички получават допълнителен приход.

За въпроси: Петър Ганев, ganev@ime.bg

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е neutral-beige-screen-creator-facebook-cover-3-1024x157.png

Сходни публикации

Институт за пазарна икономика с доклад „България в единния пазар на ЕС: Оценка на ефектите и поглед напред"

България в единния пазар на ЕС: Оценка на ефектите и поглед напредСпециален доклад на Институт за пазарна икономика (ИПИ), в

Заключителна конференция на проект FAIR: Fast-track за приемане на технологии на благосъстоянието за отговорни бизнес практики

Заключителна конференция на проект FAIR: Fast-track за приемане на технологии на благосъстоянието за отговорни бизнес практики

Отворена покана за участие в заключителната конференция на проект FAIR - Fast track за приемане на технологии на благосъстояниет

Мама има работа: Вечеринка със Сара Фаизи

Мама има работа: Вечеринка със Сара Фаизи

Сара Фаизи е родена в Кабул и докато живее там, използва висшето си образование, за да работи в банковия сектор. Тежката