English   14371 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Тече изготвянето на „Бележник 2024”, а деца и младежи могат да дадат своите оценки към държавата чрез анкета

 
Тече изготвянето на „Бележник 2024”, а деца и младежи могат да дадат своите оценки към държавата чрез анкета

Национална мрежа за децата започна подготовката на тринадесетия мониторингов доклад „Бележник – Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?”. И тази година анализът ще бъде изготвен от десетки независими експерти и ще включва оценка за напредъка на държавните институции в 8 области – Благосъстояние и детска бедност, Образование, Здравеопазване, Семейна среда и алтернативни грижи, Ранно детско развитие, Насилие над деца, Детско правосъдие, Спорт и култура и Детско участие. Както всяка година експертното проучване ще се базира на информацията, предоставена от над 25 национални и местни институции, включително министерства. 

По традиция, заедно с експертното мнение, своята оценка ще дадат деца, млади хора, родители и професионалисти (учители, здравни и социални работници и др.). Вече са достъпни за попълване двете анкетни форми – за възрастни и за млади хора до 18 г. 

За миналогодишното издание на „Бележник” своята оценка дадоха 160 деца и възрастни и споделиха през анкетите факти и мнения за това как се справят институциите в грижите за децата. Национална мрежа за децата вярва, че ежегодният мониторингов доклад „Бележник” трябва да отразява не само мненията на експертите и специалистите, но и на всички хора, които участват в грижата за тях и най-вече – на самите деца и млади хора.

Национална мрежа за децата отправя покана за включване в анкетите за „Бележник 2024”. Въпросниците са в девет части, отговарящи на областите от живота на децата, които всяка година биват анализирани в Бележника. Всеки участник може да даде своето мнение в една, няколко или във всички области. Оценките се поставят както в училище –  2 е най-ниската, а 6 – най-високата. 

Участието е доброволно и напълно анонимно, без посочване на лични данни. Попълването на анкетата може да бъде прекратено по всяко време.

Всички възрастни могат да дадат своето мнение през формата тук: 

Бележник 2024 – Анкета възрастни (google.com)

 Деца и младежи до 18 г. Могат да дадат своето мнение през формата тук:

Бележник 2024 – Детско участие (google.com)

Още информация за „Бележник” има в сайта на Национална мрежа за децата тук. 


Този документ (или друг продукт) е създаден в рамките на инициатива „Демокрация, с правата на децата“ , финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ИООС. Нито Европейският съюз, нито EACEA.


#праваиценности
 

Сходни публикации

Абонирай се за бъдещето на децата – новата дарителска кампания на Национална мрежа за децата

Абонирай се за бъдещето на децата – новата дарителска кампания на Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата стартира нова дарителска кампания под надслов „Абонирай се за бъдещето на децата“. Част от

Родители и учители: Заедно за детето

Родители и учители: Заедно за детето

Конференция, посветена на връзката между семейство и училище/детска градинаЦелта на форума e да повдигнем темата за връзката

Медиите трябва да проявяват отговорност, когато отразяват случаи на деца, въвлечени в конфликти между роднини

Медиите трябва да проявяват отговорност, когато отразяват случаи на деца, въвлечени в конфликти между роднини

Съвместна позиция на Асоциацията на европейските журналисти – България и Национална мрежа за децата:Медиите трябва да проявяват