English   14371 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Скрининг и оценка на детското развитие – за деца от 0 до 9 г.

 
Скрининг и оценка на детското развитие – за деца от 0 до 9 г.

Скъпи родители, 

знаем, че периодът на ранното детско развитие е динамичен, но и изключително важен за усвояване на нови знания и умения от детето. Ранната диагностика и подкрепа са основополагащи за развитието на детето и възможност за бързо учене и компенсиране на забавяне в ранната възраст. Всички сме наясно с пластичността на нервната система на децата от 0 до 5 г. възраст, затова ранното начало на подкрепата е от решаващо значение.

Към нашите специалисти можете да се обърнете за „Скрининг и оценка на детското развитие“, която предлагаме за деца от 0 до 9 г. За деца до 8г. услугата е безплатна.

За кого е услугата ?

Инструментите за скрининг и оценка са подходящи за деца от 0 до 9 г., за които има притеснения за развитието или риск от изоставане в някоя от областите на развитие. Не е необходимо медицинско направление, за да ни посетите.

Достатъчно е родител да попълни регистрационната форма ТУК  като посочи услугата: „Скрининг и оценка на детското развитие (за деца от 0 до 9г.)“ . Ще се свържем за уточняване на дата и час за среща в Карин дом на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А. За контакт с нас: 052/302 518; 0878 302 518


Какво споделят родителите?

Родители споделят, че направената оценка дава информация за уменията, които детето трябва да има на определена възраст, което е полезно за това на какво трябва да наблегнат у дома и за кое умение е още твърде рано.

Скринингът, оценката на детското развитие НЕ Е ДИАГНОЗА

Дейността представлява оценка на детското развитие, в частност психично развитие, обща и фина моторика, адаптивни умения, социално-емоционално развитие, комуникация и поведенчески прояви. Тази оценка се прави от клиничен психолог с дългогодишен опит в работата с деца, като за целта се използват международно признати, стандартизирани и адаптирани за български условия скринингови и тестови методики.

Целта е ранно откриване на забавяне или отклонения в развитието на детето

Тези инструменти се използват за установяване на: способностите и уменията, които детето е овладяло в съответствие с хронологичната си възраст; способностите и уменията, в овладяването на които изостава; както и тези, за които развитието на детето е изпреварващо.

Целта на услугата е да се направи един пълен профил на детското развитие, който да покаже на родители и специалисти, какви са силните страни на детето и на какво е необходимо да се обърне повече внимание. Също така, тази услуга е подходяща за родители, които все още търсят отговор на въпроса “Има ли място за притеснение относно развитието на моето дете?”, тъй като една такава оценка би могла да даде моментна снимка на уменията на детето и да подпомогне насочването на родителите към правилната подкрепа и ако е необходимо диагностициране.

Как протича скрининга и оценка на детското развитие?

Според възрастта на детето и притесненията на родителите се провежда една или няколко срещи с детето и родителите, като се подбират подходящите диагностични инструменти и дейности според възрастта на детето.

Под формата на игра специалистите опитват дейностите с детето и показват на родителя уменията, които то е усвоило или има необходимост да развие. Играта по време на процеса в присъствието на родителя предразполага детето и сваля напрежението. Родителите и грижещите се за детето са въвлечени в процеса. След като се попълнят и обработят от специалиста, на родителите се дава обратна връзка за получените резултати и насоки за последващи стъпки.

Скринингови и диагностични инструменти, които можем да Ви предложим безплатно са:
  • ASQ®-3 Ages & Stages Questionnaires;
  • DP-3 – Рейтинг скала за оценка на детското развитие;
Инструментите, които използваме оценяват детското развитие и показват дали детето се нуждае от допълнително оценяване или подкрепа.
Относно информация за прилагане на други инструменти за оценка, моля свържете се с нас на посочените контакти.

Колкото по-рано се извършат тези оценки, толкова по-рано се намесват специалистите (консултанти по ранно детско развитие, терапевти) и подкрепяйки детето и семейството, то има по-добър шанс да постигне напредък.

Някои от оценките се попълват от самите родители, което дава възможност на специалиста да насочи вниманието на родителя или полагащия грижи за детето към конкретните умения, които детето трябва да постигне в съответната възраст и кои са следващите стъпки.

Целта на използването на тези диагностични инструменти не е поставянето на конкретна диагноза. Получената информация обаче може да бъде отправна точка при избора и планирането на подходящи интервенции, както и за проследяването на развитието на детето във времето.

Понякога се случва родителят да не е опитал с детето определени дейности, защото мисли, че е малко или че няма да се справи. С оценката на развитието специалистът показва, кои са дейностите и какви са уменията, които детето трябва да може на неговата възраст. Това е обективен начин родителят “да си свери часовника” и сам да се убеди, дали детето има нужда от допълнителна подкрепа. Участието на родителя в процеса изгражда доверителна връзка със специалистите, което улеснява контакта с детето.

Нашият екип

Специалистите, които използват скрининговите и диагностични инструменти са преминали обучение в прилагането им, имат задълбочени познания за ранното детско развитие са с дългогодишен опит в работата с деца с различни състояния и нарушения в развитието.

Услугата е безплатна за деца от 0 до 8г. се реализира по проект „Пълноценна и комплексна ранна подкрепа за деца със специални нужди и техните семейства за подобряване тяхното благосъстояние и намаляване риска от социално изключване“ на Карин дом, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Публикувано от:

Карин дом

Сходни публикации

„Като две капки вода за всяко дете“ събра над 285 000 лева за превенция и закрила на децата от насилие

„Като две капки вода за всяко дете“ събра над 285 000 лева за превенция и закрила на децата от насилие

Благотворителното предаване - инициатива на Нова Броудкастинг Груп и УНИЦЕФ, е гледано от рекорден брой зрители   19 февруари 20

За децата с онкологични заболявания у нас – осведоменост и предизвикателства

За децата с онкологични заболявания у нас – осведоменост и предизвикателства

На 15 февруари се отбелязва Международният ден на децата с онкологични заболявания. Световната асоциация за борба с детския рак

НМД изпрати до Парламента становище относно споделеното родителство

НМД изпрати до Парламента становище относно споделеното родителство

След като на 30.01.2024 г. в НС се проведе кръгла маса с народни представители, институции и граждански организации, посветена