English   14371 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Наближава крайният срок за кандидатстване в деветото издание на Vivacom Регионален грант

 
Наближава крайният срок за кандидатстване в деветото издание на Vivacom Регионален грант


Изданието е изцяло обновено, с улеснено кандидатстване и двойно увеличен размер на грантовете, като общият фонд е 100 000 лв.

18 февруари е крайният срок, до който Vivacom ще приема кандидатури в най-мащабната си социално отговорна инициатива, която провежда в партньорство с Български център за нестопанско за 9-а поредна година. В обновената програма телекомът улеснява значително процеса на кандидатстване, за да даде шанс на още повече организации да представят идеите си.  Най-добрите и най-иновативните от тях ще получат безвъзмездна подкрепа в размер до 10 000 лв. Приоритетните области, в които Vivacom търси да подкрепи значими идеи, остават образование и опазване на околната среда

За безвъзмездно финансиране от Vivacom могат да кандидатстват:
  • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, 
  • народни читалища 
  • настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.
Могат да кандидатстват и организации, които вече са получили финансова подкрепа в предходно издание. Няма ограничение в броя на проектите, с които една гражданска организация може да кандидатства. 

Какво е новото?

В сравнение с предишните издания на програмата, е опростен формулярът за кандидатстване, като организациите вече ще изпращат идейна концепция само на една страница на https://vivacomfund.bg/regionalgrant/apply/

Новост е и въвеждането на акселераторска програма. Финалистите ще преминат през 3 специализирани лаборатории, в които заедно с експерти от Българския център за нестопанско право ще доразвият идеите си в работещи проекти и ще надградят комуникационните си умения.

Важно е преди попълване на формуляра участниците да се запознаят с Общите условия на кампанията – https://vivacomfund.bg/regionalgrant

График на програмата през 2024 г.
  • Кандидатстване с проектни предложения: 23 януари – 18 февруари;
  • Оценяване на проектите: февруари–март;
  • Обявяване на финалистите: март;
  • Период на изпълнение: април–ноември;
  • Отчитане: декември.
Повече информация за обновения формат може да видите тук: https://vivacomfund.bg/regionalgrant/ 

До момента с Vivacom Регионален грант компанията е подкрепила 108 проекта на 98 организации на обща стойност над 500 000 лв. С увеличението на сумата в края на тази година общото дарение ще бъде малко над 600 000 лв. Финалистите в деветото издание ще станат ясни през март, а проектите ще се изпълняват до края на годината. 

НПО Порталът е медиен партньор на програмата от самото ѝ създаване и публикува информация за всички нейни етапи. 
Представяме разкази за проекти, осъществени в осмото издание на програмата: