English   14371 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НМД изпрати до Парламента становище относно споделеното родителство

 
НМД изпрати до Парламента становище относно споделеното родителство

След като на 30.01.2024 г. в НС се проведе кръгла маса с народни представители, институции и граждански организации, посветена на идеи за промени в Семейния кодекс, с които да бъде въведено постановявано от съда съвместно упражняване на родителските права (т.нар. споделено родителство) от двамата родители, днес Национална мрежа за децата изпрати до Парламента официално становище с принципни аргументи за и против реформата.

Както изтъква становището, Мрежата за правна помощ на НМД често е сезирана с казуси, при които деца биват опредметявани от родители и близки в безкрайни родителски войни и грозна надпревара за доказване на по-висок родителски капацитет. НМД е най-голямото обединение в България на организации и експерти, работещи с и за деца и семейства, а Мрежата за правна помощ на НМД обединява десетки изтъкнати правозащитници с разнородна експертност и теренна работа, което в случая предпостави това да не се консолидираме върху единна позиция, а да представим пред народните представители аргументи както за, така и против обсъжданата реформа.

Част от организациите и активистите в НМД и Мрежата за правна помощ (сред тях – координаторът на МПП юрк. Георги Еленков, адв. Юлия Раданова, адв. Йорданка Бекирска, адв. Милена Кадиева, адв. Миглена Балджиева, адв. Надежда Ковачева, проф. д-р Нели Петрова и др.) изразяват своята принципна подкрепа за идеите за реформа, чиито едри линии бяха очертани на кръглата маса. Според тази група специалисти, споделеното упражняване на родителски права би дало отговор на проблема огромна група нещастни деца в България да растат без пълноценна връзка с единия си родител. Разбира се, в хипотезата, при която някой от родителите в съдебното производство се противопостави на споделеното родителство, както в юридически, така и във фактически смисъл, и представи доказателства, от анализа на които съдът може да заключи, че споделеното родителство не би било в интерес на детето, то съдията не би следвало да вземе решение за споделено родителство.

Друга част от организациите и активистите в НМД и нашата Мрежа за правна помощ (сред тях – адв. Наташа Добрева, доц. д-р Велина Тодорова, адв. Адела Качаунова, адв. Диляна Гитева, адв. Марияна Евтимова, Фондация „За нашите деца“ и др.) изразяват подкрепа за запазване на сега действащата уредба, която допуска родителите да постигнат споразумение за споделено упражняване на родителските права при развод или раздяла. Тези експерти подчертават, че споделеното родителство би могло да доведе до психологически и емоционални щети за децата, както и че проблемите, които обсъжданата реформа цели да разреши, произтичат не от качеството на Семейния кодекс, а от прилагането му на практика и изпълнението на режима на лични контакти.

С пълния текст на становището на НМД можете да се запознаете ТУК.

НМД категорично би приветствала всяка добра идея за реформа, целяща да гарантира по-добре правата и интересите на децата на родители в раздяла, вкл. правото им да поддържат лични отношения и с двамата родители (чл. 124, ал. 2 от СК). Предстои Мрежата да проследи какви конкретно предложения за изменения в Семейния кодекс ще бъдат представени за обществено обсъждане. 


Сходни публикации

„Като две капки вода за всяко дете“ събра над 285 000 лева за превенция и закрила на децата от насилие

„Като две капки вода за всяко дете“ събра над 285 000 лева за превенция и закрила на децата от насилие

Благотворителното предаване - инициатива на Нова Броудкастинг Груп и УНИЦЕФ, е гледано от рекорден брой зрители   19 февруари 20

За децата с онкологични заболявания у нас – осведоменост и предизвикателства

За децата с онкологични заболявания у нас – осведоменост и предизвикателства

На 15 февруари се отбелязва Международният ден на децата с онкологични заболявания. Световната асоциация за борба с детския рак

Скрининг и оценка на детското развитие – за деца от 0 до 9 г.

Скрининг и оценка на детското развитие – за деца от 0 до 9 г.

Скъпи родители, знаем, че периодът на ранното детско развитие е динамичен, но и изключително важен за усвояване на нови знания