English   14371 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
DigiComs обучение: Граждански сектор и комуникация на каузи

 
DigiComs обучение: Граждански сектор и комуникация на каузи

Заповядайте в предстоящия учебен модул на DigiComs - Граждански сектор и комуникация на каузи с лектор Теодора Иванова-Вълева!

Информация и записване от тук

Този модул е специално създаден да ви въведе в света на каузите. Той изгражда по-добро познаване и чувствителност към темите, каузите, хората и историите на гражданските организации и бизнесите с кауза.

С този учебен модул ще развиете:
 • Знания за гражданския сектор, неговата регулация, история и предизвикателства.
 • Умения да се прави разлика между бизнес и социално говорене
 • Правилно боравене и различаване на целевите групи, бенефициенти, заинтересовани страни, донори, спонсори и др.
 • Специфика на социалното предприемачество и бизнес с кауза
 • Умения за разпознаване целите на комуникацията на каузите и създаване на правилни послания, съобразно тях и целевата аудитория - информиране, популяризиране, ангажиране, набиране на подкрепа, докладване и др.
 • Познаване на етични стандарти при работата с чувствителни групи и данни
 • Правилно боравене и различаване на целевите групи, бенефициенти, заинтересовани страни, донори, спонсори и др. терминология от света на каузите
Ваш преподавател ще бъде Теодора Иванова-Вълева, основател на фондация Impact Drive. Професионалист с над 15 години опит в НПО сектора. Експерт, ментор, консултант при дизайн и управление на проекти, стратегическо планиране, фондонабиране, управление, оценка и ефективност на дейностите на НПО и социални предприемачи. Теодора също е професионален обучител в темите фондонабиране, стратегическо и организационно управление, D&I, социално предприемачество и други.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСЪТ?

Обученията на DIGICOMS са създадени за всеки, който иска да развива самостоятелно или да работи за кауза, независимо дали е част от НПО, частна компания, социален бизнес или гражданска или лична инициатива. Разделянето на програмата в тематични модули ви дава възможност да преминете цялостен курс на подготовка и обучение (ако нямате предишен опит), или да надградите своите знания и умения в конкретни теми.

КАКВО ВКЛЮЧВА ЕДИН DIGICOMS МОДУЛ?
 • 2 тематични онлайн сесии с продължителност от два часа всяка. Сесията се води от професионални лектори с богат опит по темата на модула. Онлайн сесиите се провеждат в първата седмица, съгласно, посочения график. Сесиите включват както теоретична, така и групова и практическа работа.
 • Практическа задача за самостоятелна работа, в рамките на втората учебна седмица. Задачата се проверява от лекторите и те предоставят обратна връзка към участника
 • Собствени материали с теоретични насоки и примери и допълнителни източници с информация по темите на модула.
 • Креативни задачи
 • Обща дигитална среда в Classroom курс и възможност за постоянен обмен с групата от участници

Информация и записване от тук

DigiComs предоставя възможност да изградите база от знания, които да ви позволят да се развивате професионално като дигитален комуникатор на каузи и да работи с граждански организации и бизнеси с кауза.

Станете част от нашата общност сега! www.digicoms.eu


Публикувано от:

Фондация Импакт Драйв