English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Институтът за пазарна икономика представя анализ: „Финансово състояние на българските болници: Приходи и разходи, активи и пасиви на държавните и общински болници“

 

Броят, териториалното разпределение и начина на функциониране на болниците са честа тема на обществен дебат в България. Причината се корени в затрудненията на управляващите да намерят подходяща формула за преструктурирането им, както териториално, така и като обхват на услугите, които те да предоставят. Сравнителният анализ на финансовото им състояние позволява да се откроят интересни тенденции:
  • Болниците в България извършват над 2 млн. хоспитализации годишно, имат близо 3 млрд. лв. приходи и наемат около 50 хиляди души персонал. Екстензивната болнична мрежа от държавни и общински болници (189 броя) е твърде голяма за намаляващото население на България, но отразява силната насоченост на здравеопазването у нас към болнични услуги.
  • Между държавните и общинските болници се наблюдават големи различия във всички финансови показатели, в отделни случаи в рамките на няколко пъти. Около 70% от общите разходи се извършват от държавните болници.
  • Кризата от ковид-19 се отразява благоприятно във финансово отношение на по-голямата част от лечебните заведения – както приходите, така и печалбите им растат значително след 2019 година.
  • Болниците управляват активи с балансова стойност около 2 млрд. лв. Част от активите са вече амортизирани и не се обновяват. Задълженията през последните години се увеличават слабо, като преобладават краткосрочните задължения.


 
Какъв да е пътят към по-ефективна болнична помощ?
  1. Постепенно намаляване на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ и концентрация на услугите и персонала в тях, като се обмисли механизъм за предоставяне на качествени здравни услуги на населението в по-отдалечени места;
  2. Корекция на финансиращия механизъм (клиничните пътеки), което ще позволи справедливо заплащане на дейността спрямо тежестта на случаите в тях
  3. По-силен финансов контрол върху дейността на болниците с цел ограничаване на възможностите за злоупотреби и нередности.
Изследването е осъществено с информационната подкрепа на нашите партньори от iUX (https://iux.bg/). Използвана е обобщена информация от счетоводните отчети на държавните и общински лечебни заведения в България.

Линк към пълния текст на анализа ще откриете тук.

Сходни публикации

Информационна среща за болестта на Бехтерев ще се проведе във Видин

Информационна среща за болестта на Бехтерев ще се проведе във Видин

Ден на информираност относно симптомите и начините на лечение на болестта на Бехтерев ще се състои на 20 април (събота) във

Петиция. Подкрепа за Розовата къща!

Петиция. Подкрепа за Розовата къща!

С тази петиция екипът на Розовата къща иска да покаже на хората, вземащи решения - политици,  представители на местната власт и

4 април - Ден на психолога

4 април - Ден на психолога

На днешния 4 април професионален празник отбелязват специалистите по психично здраве в България. Традицията е сравнително отскор