English   14399 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Търсят се приемни семейства в София за американски ученици по програма YES Abroad

 
Търсят се приемни семейства в София за американски ученици по програма YES Abroad

За девета поредна година програма YES Abroad на Държавния департамент на САЩ, търси приемни семейства за американски ученици, които ще прекарат учебната 2024/2025 г. в България. Приемните семейства трябва да живеят на територията на град София. Програмата е насочена към културен и образователен обмен с цел сближаване на народите на двете държави. Участващите американски ученици ще прекарат 2024/2025 г. извън родината си, живеейки в българско приемно семейство и посещавайки българско училище.

Как да станете приемно семейство?

Свържете се с нас за да ви изпратим документи за апликация и да ви разкажем повече: 
Повече за приемните семейства по програма YES Abroad

Грижата на приемното семейство е дългосрочен ангажимент в период от 10 месеца (септември 2024 – юни 2025). От приемните майка и/или баща се очаква да предоставят храна, подходящи условия за живот, включващи настаняване в самостоятелна или споделена с друго дете в семейството стая, както и да оказват подкрепа на ученика в различни ситуации. Присъствието на чуждестранния ученик в дома не би трябвало да променя ежедневния ред на дейности, напротив той/тя следва да се третира не като гост, а като част от семейството. По този начин се насърчава възприемането на българската култура и бит чрез ежедневни и на прът поглед обикновени занимания.

Участниците в програмата преминават през интензивен курс по български език още в първите седмици на престоя си в страната ни. Все пак за по-успешна комуникация е добре поне един от членовете на приемното семейство да има основни познания по английски език. Възрастта на участниците е между 17 и 19 години, а престоят им се координира и администрира от екипа на Американски съвет за международно образование – клон България. Приемното семейство подписва договор и е в тясна комуникация с организацията през цялото време на престоя на ученика. Американски съвет от своя страна осигурява необходимата морална и материална подкрепа на семейството в случай на нужда.

Животът в приемно семейство е от ключово значение за успеха на програмата. От семейството се очаква да осигури на ученика необходимата подкрепа както при социализацията в новата среда и разбирането на българската култура, така и в ежедневието и в учебните дейности. Приемането на международен ученик в дома крие много възможности и за самото приемно семейство. По този начин неговите членове ще могат от първа ръка да се запознаят с американската култура, преодолявайки стереотипите и „грешките в превода". Опитът доказва, че подобно съжителство е много ценно за децата в семейството, като разширява хоризонтите и границите им на толерантност, а в по-практично отношение подобрява владеенето на английски език. Не на последно място подобни взаимоотношения между ученика и приемащото го семейство обикновено остават топли за цял живот.


Още за програмата прочетете тук: https://www.yes-abroad.org/about/about-usСходни публикации

Представители на институции, учители и ученици се обединиха в събитията, организирани от Център „Амалипе”

Представители на институции, учители и ученици се обединиха в събитията, организирани от Център „Амалипе”

И тази година Център „Амалипе” организира поредица от събития, свързани с 8 април – Международния ден на ромите. В събитията се

Вижте кои са новите младежки обмени на Фондация „МанЕко“

Вижте кои са новите младежки обмени на Фондация „МанЕко“

Предстоят две нови вълнуващи възможности за младежки обмени:1. „Design Thinking for Local Advocacy“, в Бустени (Румъния), който

Първо събитие за обучение на учители по проект GAME EDU

Първо събитие за обучение на учители по проект GAME EDU

В периода 08 до 13 април 2024 г. се проведе „Първо събитие за обучение на учители“ между партньорите по проект GAME EDU в град