English   14399 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Демокрация в действие: Пътят към активно гражданство

 
 

През март 2024 година организацията СНЦ „Паралел-Силистра“ стартира инициативата „Демокрация в действие“, с финансиране от Европейския съюз и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), като целта е възстановяване и повишаване на доверието в демократичните институции сред младежите в общините Силистра, Тутракан, Главиница, Дулово и Ситово. Дейностите включват обучения за местни преподаватели и организации, интерактивни образователни дейности за младежи и разработване на проекти за развитие на общността, които да бъдат представени пред местната власт. Координатор на инициативата е д-р Диана Бебенова-Николова, а в проектния екип участват преподаватели от филиал Силистра на Русенския университет и експерти. 

Сътрудничеството с местни читалища, организации и училища е ключово за създаването на образователна среда, отворена към „демокрация в действие“. На 7-ми март проведохме първият тренинг с 25 местни преподаватели, представители на читалища и неправителствени организации и ги подготвихме да организират интерактивни образователни дейности за младежи, чрез които емоционално да ги въведат в основната тема „Как да участваме в местното самоуправление“. 

Отличително за инициативата е и помагалото  „Дванадесет въпроса и отговора за местното самоуправление“, което цели да повиши гражданската компетентност за местната демокрация и да предостави практически опит на младежите. 

По-късно през март участващите преподаватели проведоха тренинги в общините Тутракан, Главиница и Силистра, обхващайки 80 младежи. Екипът от ученици от 11а клас с ръководители г-жа Леман Мустафа и г-жа Бехие Рахим присъстваха на заседание на Постоянните комисии към Общинския съвет в Главиница на 27 март с цел наблюдение и проучване на стъпките и реда на подготовка на докладните записки за предстоящо заседание. 

Задачата пред младите участници е сами да приложат на практика демократичните принципи на местно ниво като разработят свои проекти за развитие на общността и ги представят пред местната власт, като в рамките на 12 месеца ще могат да реализират 7 свои мини-проекти. 

Инициативата „Демокрация в действие“ ще обхване повече от 140 младежи в общините Силистра, Тутракан, Главиница, Дулово и Ситово от 1 март 2024 г. до 28 февруари 2025 г. под ръководството на СНЦ „Паралел-Силистра“.

#праваиценности

Публикувано от:

СНЦ "Паралел-Силистра"

Сходни публикации

Panda Labs на WWF изследва бъдещето на природата

Panda Labs на WWF изследва бъдещето на природата

Ученици и студенти от цялата страна се включват с нови идеи в два тематични хакатонаМладежката програмата на WWF България –

Младежки обмен Go Green: Greening Europe Through Participation

Младежки обмен Go Green: Greening Europe Through Participation

ФПКО дава възможност на младежи (18-30 г.) от България да се включат в младежкия обмен Go Green: Greening Europe through

Проведе се последното обучение „От проблем към действие”, част от Академия за младежко участие

Академия за младежко участие – край или ново начало От 08.04 до 13.04 в почивна база Шумнатица, Боровец се проведе последното,