English   14399 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Събитие за смесена мобилност по проект Young Eco Inspectors в град Пазарджик, България

 
 
В периода 25 март – 29 март 2024 година се проведе събитие за смесена мобилност между партньорите по проект Young Eco Inspectors в град Пазарджик, България.

Представители от община Пазарджик започнаха срещата в първия работен ден с приветстваща реч и кратко въведение, описващо задачите и целите на събитието. След това бяха представени и изяснени основните дейности. Създадоха се транснационални екипи от ученици, определиха се техните ръководители, възложиха им се задачи и се избраха маршрути за измерване на замърсяването на въздуха и водата в града.

На следващия ден международните ученически екипи продължиха с измерванията на замърсяването на водата и въздуха, анализираха получените данни и представиха кратки презентации от всички екипи.

В последния ден беше организирана среща на управителната комисия с участието на всички партньори по проекта, за да се обобщи процесът по отношение на интелектуалните продукти, които ще бъдат разработени до края на проекта Young Eco Inspectors, както и да се определят датите за заключителните събития във всяка страна. Бяха представени резултатите на всеки един от транснационалните ученически екипи. Придружаващите учители/наставници от всяко училище бяха част от екипа за оценяване, който обяви отбора победител. Накрая се проведе заключителна сесия за обобщаване на работата от предходните дни.

Сходни публикации

„Зелените решения от България”: Включете се в първото национално проучване на зелените герои

„Зелените решения от България”: Включете се в първото национално проучване на зелените герои

Ако сте стартъп, научен проект или гражданска организация, работещи по зелени теми, попълнете въпросника на проучването и

Младите екореактори от Карлово с поредна екоакция

Младите екореактори от Карлово с поредна екоакция

По повод Седмицата на гората Младежки информационен център-Карлово проведе екоакция на екопътека „Бяла река" край

WWF ще пусне в Дунав 1,6 милиона есетри

WWF ще пусне в Дунав 1,6 милиона есетри

Те ще бъдат отгледани в плаващи развъдници в горното течение на рекатаЕвропейската комисия призова държавите-членки да увеличат