English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Междурегионално събитие за обмяна на опит и добри практики в Естония в рамките на проекта Coop4RuralGov

 
 

В периода от 7-ми до 10-ти май в областите Тарту и Талин, Естония, беше организирано междурегионално събитие за обмяна на опит и добри практики в областта на развитието на селските райони, в рамките на проекта Coop4RuralGov по програма Interreg Европа. В него взеха участие партньори и заинтересовани страни от четирите участващи държави - България, Естония, Ирландия и Испания.

Участниците първо посетиха местността Меси Таре, която се намира в селото на старовярващите - Варня, на брега на езерото Пейпус. Имението предлага на гостите си настаняване в автентична къща на старите вярващи и различни сезонни дейности. Домакините посрещнаха участниците, обясниха им за местните традиции и живот и ги разведоха наоколо.

Партньорите по проекта Coop4RURALGov посетиха също и Музея на старите вярващи. Обновеният музей в селото на староверците, село Колкя, предлага на посетителите да се запознаят с живота, обичаите и вярванията на руските старовярващи, които се заселват в района преди повече от 300 години.

Участниците в проекта споделиха добри практики в замъка Алатскиви. Това е приказен замък на източната граница на Естония, който датира от 17-ти век. Той е преустроен в края на XIX в. от барон Арвед фон Нолкен по модела на кралската резиденция Балморал в Шотландия. Замъкът се свързва с три напълно различни култури: шотландската култура, която се изразява в архитектурата на замъка, естонското селячество в хората, които са живели и работили в замъка и земите на имението, и германското благородничество, представляващо аристокрацията и старите германски традиции. В замъка партньорите и заинтересованите страни взеха участие в семинар, посветен на регионалните програми, специално разработени за този регион. Местните граждани и заинтересованите страни описаха цялостната структура и идеите, които стоят зад тези регионални програми. Като допълнение бяха представени добри практики от бенефициенти.

Друга част от събитието беше посветена на добри практики и дейности за обучение в областта на политиката по темата: Как подкрепяме естонското развитие на селските райони чрез цифровизация, например разработване на регионални политики, базирани на знания, и електронен работен плот за селски райони. По време на тази част участниците бяха запознати с цифровизацията и цифровите инструменти, които предоставят ценна информация на създателите на политики. Г-жа Кадри Коел от Съвета за земеделски регистри и информация сподели техния опит, инструменти и виждания за подпомагане на развитието на селските райони чрез цифрови инструменти.  Като допълнение беше представен инструментът „Моята община“. Целта на тази платформа е да подпомогне по-добре услугите на местните власти в цяла Естония, като предоставя обширна информация по 20 различни критерия и оценки за всяка естонска община.

Г-жа Криста Хабакук и г-жа Марианна Убалет направиха преглед на инициативата „Ден на живота в провинцията“. Целта на този ден е да се отворят вратите на общините за активни и интелигентни хора, за да им се помогне да намерят подходящо място за живеене в провинцията.

Събитието завърши в замъка Тоомпеа (сградата на естонския парламент), където бяха споделени някои интересни добри практики на национално равнище, насочени към селските райони. Темите бяха: Как да подкрепим развитието на селските райони чрез създаване на положително взаимодействие, базирано на знания, между регионалните участници, различните министерства, Кабинет на министрите и парламентарните комисии.

Сходни публикации

ИПИ: На 13 май отбелязваме Деня на данъчна свобода през 2024 г.

Институт за пазарна икономикаНа 13 май отбелязваме Деня на данъчна свобода през 2024 г.Общо 134 дни работим за държавната хазна

ИКИ представя: „Кръгови разговори: Достатъчност"

Институт Кръгова Икономика (ИКИ) дава начало на поредица срещи под надслов „Кръгови разговори". Първата ни дискусия ще бъде

Първа партньорска среща по проект EAGER „Улесняване на агрофотоволтаиците за Европа“

Първа партньорска среща по проект EAGER „Улесняване на агрофотоволтаиците за Европа“

EAGER помага на създателите на политики да популяризират агрофотоволтаиците, за да се осигури хармония между селското