English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за участие в събитие: AccessibleEU България – Достъпна среда и услуги за активен живот

 
 

Заповядайте на събитие: AccessibleEU България – Достъпна среда и услуги за активен живот, което ще се проведе на 30 май 2024 г., с регистрация от 09.00 ч. и старт в 09.30 ч.

Събитието е част от международния проект AccessibleEU – Европейски ресурсен център за достъпност, финансиран от Европейската комисия, с участието на държавите членки на ЕС. (https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/index_en). Фондация „Институт за социални услуги в общността“ е партньор по проекта.
Целта на събитието е да се осмислят потребностите от знания и да се споделят добри практики за проектиране на достъпна среда и услуги за активен живот на хората с увреждания през жизнения цикъл.

Достъпната среда е важен приоритет в политиката на ЕС и на България. У нас все още усилията са насочени към изграждане на физически достъпна среда. Говорим за достъпни обекти, а не за достъпност за всички. 

С какви програми, технологии, професионални знания и услуги можем да променяме средата, така че тя да не ограничава децата и възрастните хора, хората със затруднена мобилност, със сетивни затруднения, с комуникативни и познавателни трудности. Отговорите ще търсим заедно с участниците - представители на МТСП, АСП, АЗ, АХУ, АКСУ, Комисията за защита от дискриминация, Български институт по стандартизация, НСОРБ, експерти, работодатели, хора с увреждания и възрастни хора, НПО, бизнес, доставчици на услуги, университети, местни власти.

Събитието е хибридно, с възможност за:
- присъствено участие - „Щрак“, ул. Христо Белчев 3, партер, гр. София.
или
- дистанционно участие.

Линк за предварителна регистрация на всички желаещи: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/50dad17c-fa35-99b3-7fa4-62782a364134

Линк за включване ще бъде изпратен на регистрираните за онлайн участие преди събитието.

Ще очакваме регистрираните колеги за присъствено участие в залата на Щрак.

Срокът за регистрация е 22 май 2024 г.

За контакти: Стели Петева: icssbg@gmail.com, моб.т. 0884 459 427Сходни публикации

ДАБ, УНИЦЕФ, МОМ и Посолството на Швейцария откриха сигурна зона за непридружени деца бежанци в Регистрационно-приемателния

ДАБ, УНИЦЕФ, МОМ и Посолството на Швейцария откриха сигурна зона за непридружени деца бежанци в Регистрационно-приемателния център – гр. Харманли

Повече от 11 000 непридружени деца бежанци са потърсили закрила в България за последните 5 годиниДнес, 16 май беше открита

МАНИФЕСТ На Европейската общност на хората живеещи със заболявания на ретината

МАНИФЕСТ На Европейската общност на хората живеещи със заболявания на ретината

Ние, Сдружение Ретина България, сме сред участниците разработили този Манифест. „Действие за Ретината“ – Действайте, за да

Фотоизложба „Не на расизма в ЕС“

Фотоизложба „Не на расизма в ЕС“

Фото изложба за социално ангажирано изкуство„Не на расизма в Европейския съюз“30 април – 14 май 2024 г.Галерия на открито