English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
МАНИФЕСТ На Европейската общност на хората живеещи със заболявания на ретината

 
МАНИФЕСТ На Европейската общност на хората живеещи със заболявания на ретината

Ние, Сдружение Ретина България, сме сред участниците разработили този Манифест. 

„Действие за Ретината“ – Действайте, за да превърнете МДСВ (Макулната дегенерация свързана с възрастта) – водещата причина за загуба на зрение в Европа – в приоритет на европейското обществено здраве. 

Макулната дегенерация свързана с възрастта (МДСВ) е сериозно очно заболяване, което е водещата причина за слепота при хора над 50-годишна възраст. Почти 1 на 10 (60,75 милиона) души в Европа живеят с някоя от формите на МДСВ, ранен, междинен или късен стадий. От тях 7% (4,43 милиона) имат най-тежкия и водещ до слепота късен стадий на заболяването, което включва неоваскуларна МДСВ (нМДСВ) и географска атрофия (ГА). 

Разпространението на МДСВ нараства. През последните 10 години броят на хората, живеещи с МДСВ в Европа, се е повишил с повече от 10% от 55 милиона на 60,75 милиона, което се равнява на населението на Италия. До 2040 г. се изчислява, че повече от 1 на 8 (69,32 милиона) ще бъдат засегнати от болестта. 

МДСВ причинява постепенна загуба на централното зрение, което може да наруши способността на хората да извършват ежедневни дейности, като четене, гледане на телевизия, готвене, шофиране и разпознаване на лица. МДСВ може също така да има отрицателно въздействие върху психичното здраве и благосъстоянието на засегнатите и лицата, които се грижат за тях. Проучванията показват, че 44% от хората, живеещи с МДСВ, изпитват тревожност и депресия. (2). 

Късните етапи на МДСВ представляват значително икономическо бреме за хората и обществото. Неотдавнашно проучване, проведено от Retina International оценява общата годишна стойност на МДСВ в късен етап на съответно 449 милиона за България  и 7,6 милиарда евро за Германия.
 

Въпреки високото и нарастващо разпространение на МДСВ и увеличаващото се икономическо въздействие, Европейският съюз (ЕС) все още не е разработил цялостна рамка или стратегия за очно здраве и за предотвратяване на слепотата сред своите граждани. 

Като глобална чадърна организация на 43 ръководени от пациенти неправителствени организации, , чиято обща цел е запазването и възстановяването на зрението, Retina International е загрижена, че общността на хората, живеещи с МДСВ има значителни неудовлетворени медицински нужди и че възгледите и опитът   на засегнатите лица и семейства не са адекватно представени при разработването на съответните здравни политики в рамките на ЕС. 

За да преодолее този дефицит, Retina International сформира коалицията Retina Action, съставена от европейските й  членове, и разработи и прие този манифест, който се основава на научни изследвания и на реалния опит на хора, живеещи с МДСВ. 

Целта на този манифест е да направлява политическите програми на кандидатите за Европейския парламент, бъдещата Европейска комисия и разработването на всички политики, засягащи хората, живеещи с МДСВ, и лицата, които се грижат за тях в Европа. 

С пълното съдържание на Манифеста, можете да се запознаете ТУК.


Публикувано от:

Ретина България

Сходни публикации

ДАБ, УНИЦЕФ, МОМ и Посолството на Швейцария откриха сигурна зона за непридружени деца бежанци в Регистрационно-приемателния

ДАБ, УНИЦЕФ, МОМ и Посолството на Швейцария откриха сигурна зона за непридружени деца бежанци в Регистрационно-приемателния център – гр. Харманли

Повече от 11 000 непридружени деца бежанци са потърсили закрила в България за последните 5 годиниДнес, 16 май беше открита

Покана за участие в събитие: AccessibleEU България – Достъпна среда и услуги за активен живот

Покана за участие в събитие: AccessibleEU България – Достъпна среда и услуги за активен живот

Заповядайте на събитие: AccessibleEU България – Достъпна среда и услуги за активен живот, което ще се проведе на 30 май 2024

Фотоизложба „Не на расизма в ЕС“

Фотоизложба „Не на расизма в ЕС“

Фото изложба за социално ангажирано изкуство„Не на расизма в Европейския съюз“30 април – 14 май 2024 г.Галерия на открито