English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НМД иска отмяна и пренаписване на указанията за отпускане на медицинските храни заради дискриминативни текстове

 
НМД иска отмяна и пренаписване на указанията за отпускане на медицинските храни заради дискриминативни текстове

За проблемните раздели в документа е изпратена жалба до Върховния административен съд, както и Официално становище към НЗОК
 
Национална мрежа за децата (НМД) входира жалба към Върховния административен съд срещу публикуваните на 30.04.2024 г. от НЗОК указания за условията за отпускане на медицинските храни. НМД настоява документът да бъде отменен, защото в настоящия си вид той незаконосъобразно, необосновано и дискриминативно лишава стотици деца и възрастни с тежки състояния на белтъчно-енергийно недохранване от достъп до животоспасяваща грижа.
Жалбата е по чл. 179 от Административнопроцесуалния кодекс и атакува две от включените условия за реимбурсиране на храните.

За всички пациенти до и над 18 г. Указанието за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение поставя необоснованото и противоправно дискриминативното условие храните да бъдат използвани изключително за самостоятелно хранене. Тази лиматитивна разпоредба дискриминационно лишава от възможност за реимбурсация голям брой пациенти с белтъчно-калорийно недохранване и с разнообразни диагнози и състояния, при които частичен прием на друга храна е възможен, но които пациенти също се нуждаят от животоспасяваща храна.

Второто условие, атакувано като дискриминативно, необосновано и противоправно, касае изискването пациентите над 18 г. да предоставят епикриза, удостоверяваща необходимостта от поставянето на сонда или стома, за да покрият условията за за реимбурсация. В жалбата се посочва, че тази лиматитивна разпоредба също изцяло дискриминационно лишава от възможност за реимбурсация всички пациенти над 18 г. с разнообразни диагнози и състояния, при които не е необходимо поставянето на сонда / стома, но се нуждаят от храните.  Становището на НМД е, че ако тези правила останат в сила, то на практика, ако човек с муковисцидоза, който трябва да си набавя допълнително калории, за да може да се възстанови и да оживее, той ще следва да бъде умишлено подложен на хирургическа интервенция за поставяне на гастро стома, с всички физически и психологически щети от това, за да покрие критериите на Касата и да бъде възможно да получи храната като здравна грижа от държавата.

Към Указанието на НЗОК от края на април изцяло липсват мотиви от каквото и да е естество, което е нарушение на процесуалните правила. От НМД подчертават, че мотивите са задължителен реквизит на един административен акт и съставляват изложение на направените от административния орган фактически и правни съображения за издадено решение. Неизпълнението на това изискване само по себе си е достатъчно основание за отмяна на процесния акт поради допуснатото съществено процесуално нарушение.

От Мрежата смятат, че Указанията са издадени без фактически и правни съображения, като при това са пренебрегнати препоръките и безвъзмездната работа през последните години на сдружение „Общност Мостове“ и НМД, наред с още 24 граждански организации, десетки педиатри и гастроентеролози, както и на родители от цялата страна, които системно се застъпваха за правата на децата и възрастните с недохранване, вкл. конкретно за това НЗОК да приеме в Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Касата заплаща напълно или частично лекарства, медицински изделия и медицински храни. Не са взети под внимание многобройните публикации, експертни становища и позиции до НЗОК, Министерство на здравеопазването и други институции. Въпреки изготвените от НМД, сдружение „Общност Мостове“ и лекарите зад каузата препоръки, на 30.04.2024 г. НЗОК издава Указанието в противоречие с материалния и процесуалния закон и с условия, които са дискриминативни за редица пациенти.

Жалбата е достъпна в сайта на НМД тук. Очаква се отговорът на институциите.

НМД и сдружение „Общност Мостове“ са изпратили също и Официално становище до управителя на НЗОК, председателя на надзорния съвет на Касата и служебния министър на здравеопазването. В него, с гореизложените аргументи, организациите апелират Указанието да бъде оттеглено и текстовете в него променени, така че държавата да започне прозрачно и без дискриминация да реимбурсира храните за всички деца и възрастни в страната, страдащи от недохранване. 

Сходни публикации

Какви са следващите стъпки към Национална детска болница

Какви са следващите стъпки към Национална детска болница

Вчера, 21 май, в Министерство на здравеопазването се проведе въвеждаща среща между представители на ведомството, Здравната инвес

Остават броени дни до Фамилатлон

Остават броени дни до Фамилатлон

Остават броени дни до Фамилатлон – най-големият празник на семейството, спорта и здравословния начин на живот, организиран от

Kaufland България: „Децата знаят най-добре: порастването може да почака“

Kaufland България: „Децата знаят най-добре: порастването може да почака“

Най-голямата ритейл верига се грижи не само за служителите и клиентите си, а и за техните децагр. София, 22.05.2024 г. – По