English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Екологическата справедливост включва социалната и икономическа справедливост

 
Екологическата справедливост включва социалната и икономическа справедливост

В Световния ден на климата търсим природосъобразното потребление като спасение за една застрашена планета. Гост в "Нашият ден" е Венцеслава Кожухарова, координатор в екип "Енергия и климат" на екологичното сдружение "За Земята".

Климатът е ценен ресурс за бъдещето на човечеството, заявява Кожухарова. По думите на госта темите, свързани с енергетиката и замърсяването, не бива да бъдат далечни на потребителите. Връзката между енергийния сектор и климатичните промени, овладяването на отпадъците, чистотата на въздуха – всичко това, според Кожухарова, е пряко свързано с качеството ни на живот.

 Публични средства под лупата на гражданския мониторинг: Какво откриваме?

По отношение на ситуацията в село Бели бряг, Кожухарова казва: "Нашата история в Бели бряг започва малко преди 10 години. Едно от нещата, които "За Земята" прави, е да разпределя публични средства и да наблюдава публичните банки – Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за развитие. Европейската банка за развитие отдаде заем на "Мини Марица – изток" и заемът беше обвързан с изселване на с. Бели бряг – ситуацията е много тъжна. Няма какво да се направи, за да се спре изселването. Вече я няма необходимата инфраструктура за нормален начин на живот – магазин, здравни услуги, път."

Това, което може да се изисква на този етап, по думите на Кожухарова, е изселените хора да получат справедливи обезщетения. За съжаление в оценката на имуществото в момента се включва само къщата, без прилежащия имот, като цената се сваля допълнително поради овехтяване, обръща внимание гостът. Кожухарова заявява: "Екологическата справедливост включва социалната и икономическа справедливост."

Как София да се превърне от кафяв в зелен град?

В община Божурище ще бъде проведен референдум за това устройствените планове и разрешения, касаещи територии за добив на полезни изкопаеми и земни богатства, попадащи изцяло или частично в площта от територията на общината, да бъдат съгласувани с местните жители. Кожухарова е на мнение, че прозрачността и общественото участие в подобни процеси са задължителни. Пример в тази посока е референдумът, проведен в Генерал Тошево преди години. Тогава местното население гласува изцяло против добива на шистов газ в Добруджа.

Пластмаси, текстил и депозитни системи – можем ли да опазим планетата?

Кожухарова призовава всички, които ежедневно полагат усилия за по-екологичен начин на живот, да изискват такива решения и от политическите представители, за които гласуват. "Индивидуалните действия трябва да бъдат съчетани със системна промяна", казва гостът.

Целия разговор чуйте в звуковия файл

Източник снимка: Сдружение "За Земята". 

Сходни публикации

Замърсяването с азотен диоксид в София остава високо

Замърсяването с азотен диоксид в София остава високо

Замърсяването с азотен диоксид (NO2) в София продължава да бъде повсеместно и доста над официалните стойности публикувани от

Нараства износът от ЕС на суровини, подлежащи на рециклиране

Нараства износът от ЕС на суровини, подлежащи на рециклиране

Износът на суровини, подлежащи на рециклиране от ЕС за страни извън блока, е достигнал 39,3 млн. тона през 2023 г., което

Празнуваме международния ден на биоразнообразието – 22 май

Празнуваме международния ден на биоразнообразието – 22 май

БФБ дава старт на Годишните награди за биоразнообразие и климат‘ 2024 и изпраща пътешественика Петър Ванев на вълнуващо