English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национална мрежа за децата се събира за Годишната среща 2024!

 
Национална мрежа за децата се събира за Годишната среща 2024!

Между 14-16 юни в гр. Пловдив ще се проведе традиционната годишна среща на Национална мрежа за децата. Това е едно от най-големите събития на Мрежата, в което се включват организации, членове на НМД, деца, професионалисти, работещи с деца, адвокати и юристи, активисти и съмишленици, които с ежедневната си работа по места в цяла България работят за това да направят страната ни едно по-добро място за децата и семействата.

Над 160 експерти от 75 организации от Мрежата ще се включат в Годишна среща 2024 на НМД - хора от цялата страна с различен опит, постижения и идеи. Всеки ще може да сподели успехите и трудностите, с които се сблъсква в ежедневната си работа. Да разбере повече за дейността на различните организации, да намери партньори и съмишленици, и да си тръгне с нови идеи. Не на последно място, ежегодните срещи на членовете на НМД са събитието, на което представители на всички организации в Мрежата провеждат работни срещи, на които се очертават следващите приоритети - както за развитието на най-голямото обединение на организации, работещи с деца, така и кои са важните проблеми, които Мрежата да адресира към държавата.

Част от програмата на тридневната Годишна среща са дискусионните срещи на тематичните работни групи по темите Образование, Детско правосъдие, Семейство и Детско и майчино здраве. Предстои също провеждането на Общо събрание на членовете на мрежата, както и панел „Ценностите, които обединяват мрежата", в който също ще има дискусии по маси и интерактивни модули. Както всяка година ще бъдат проведени и тематични обучения и групи за обмен на опит и взаимно учене. Те са в темите: възможности за финансиране, ученическа медиация срещу училищния тормоз, фондонабиране в неправителствения сектор, популяризиране на работата на организациите и работа с медии, как да спечелим войната с дезинформацията и пропагандата и др.

Планирани са и посещения на организации в Пловдив - фондация „За нашите деца“ - клон Пловдив, регионална фондация „Рома“ и украинската организация "Подкрепа и Иновация". Тази година мрежата посреща 6 нови организации в голямото семейство на НМД. Те също ще бъдат част ог Годишна среща 2024.

За поредна година Годишната среща на НМД се реализира с огромната подкрепа на децата от програма „Мегафон“, без които тя няма да е такава, каквото е. Младежите участват в откриването на Срещата, в Общото събрание, имат достъп до тематичните обучения, като сами избират коя тема и най-интересна за тях. По традиция момчетата и момичетата от „Мегафон" имат свой панел в програмата на Годишната среща. Тази година панелът е „Изследователските ни търсения - открития и предизвикателства“. В него младежите ще представят най-интересните резултати от пет теми, които са изследвали – здравеопазване, психично здраве, тормоз, социални мрежи и образование.

Специално за младите хора е и панелът „Ученическа медиация срещу училищния тормоз". Той ще включва образователни видеа, упражнения, дискусии и игри, които ще помогнат на участниците да се запознаят теоретично и на практика с ученическата медиация (медиация между връстници) и ефективното водене на преговори в случаи на агресия, тормоз и конфликти в класната стая.

Сходни публикации

На специалните потребности и скритите суперсили на децата е посветена книжката „Алис отива на лекар”

На специалните потребности и скритите суперсили на децата е посветена книжката „Алис отива на лекар"

Книжката „Алис отива на лекар“ представя специалните потребности и скритите суперсили на децата. Това разказват издателите от

Фондация „За Нашите Деца“: Покана до медии

Фондация „За Нашите Деца“: Покана до медии

Уважаеми представители на медиите,Екипът на фондация „За Нашите Деца“ и адвокат Виктор Гугушев, член на Настоятелството на

На 16 юни 2024 г. в Разград стотици потребители и служители от социални услуги ще се изявят по време на фестивал „Пътеводител

На 16 юни 2024 г. в Разград стотици потребители и служители от социални услуги ще се изявят по време на фестивал „Пътеводител на доброто"

Служители и потребители на 40 социални услуги от страната ще представят ефективни социални модели в първото издание на