English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сдружение „Бъдеще за децата“ получи финансиране по Фонд „Социална закрила“

 
 

За втори пореден път местната организация кандидатства и получава одобрение от Фонда


Разработването на проектното предложение е в резултат от желанието на организацията да повиши качеството на социалните услуги в Комплекса и специалистите да бъдат по-близо до общността.

Центърът за обществена подкрепа разкрива изнесено работно място в бившия клуб „Тракия“ в града – ул. „Александър Батенберг“ № 113. За обновяване на пространството сдружението получи  финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Проектът „Ремонт на покрив и фасада на допълнителна сграда към Център за обществена подкрепа“, гр. Казанлък“ е разписан по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“, създаден за подобряване условията на живот на потребителите на социални услуги чрез обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура. Общата стойност на проекта е 66 999,46 лева, като от бюджета на организацията ще бъдат осигурени 8 039,94 лева. Средствата ще бъдат насочени за  възстановяване на покривното покритие, хидроизолация и ремонт на фасада на част от сградата на бившия квартален клуб „Тракия“, гр. Казанлък с адрес „Александър Батенберг“ № 113. Ремонтните дейности ще приключат до края на годината, след което помещението ще бъде отворено за всички нуждаещи се. Бившият клуб „Тракия“ се намира  на стратегическо място, в близост до източната част на града и до квартал с концентрирано население от уязвима социална група. Новото пространство ще  допринесе за по-лесен достъп до услугите от потребителите, повишаване на информираността за ползите от социалните услуги, повишаване на доверието на общността в социалните услуги и институции и за активното социално включване на уязвимите групи. С реализирането на проектното предложение ще се подобри функционалността на сградата,  ще се създадат условия за пълноценна и ефективна работа с потребностите от специалистите на Център за обществена подкрепа.

В изпълнение на заложените дейности ще се подобри качеството на предлаганите услуги за деца и семейства, което ще доведе до по - ефективна интеграция в обществото. Също така ще подобри тяхната гражданска култура, като им се предоставя възможност за включване в различни социални, образователни, културни и рехабилитационни активности.

Център за обществена подкрепа – Казанлък, при сдружение „Бъдеще за децата“ предлага подкрепа за подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства; превенция на риска от раздяла на децата с родителите, реинтеграция в семейството, личностно израстване на деца и младежи, повишаване на родителски капацитет, консултиране и терапия на деца с девиантно поведение, както и емоцинално-поведенчески проблеми в развитието, езиково-говорни нарушения.

От разкриването на Център за обществена подкрепа – Казанлък е поверен на сдружение „Бъдеще за децата“, което работи за развиване, надграждане на социалните услуги в центъра. Организацията е лицензирана в съответствие с новите изисквания за извършване на социалните услуги.Публикувано от:

Бъдеще за децата

Сходни публикации

Шанс за успешно бъдеще

Шанс за успешно бъдеще

Трима младежи, живели в семейните къщи, управлявани от фондация „Сийдър“ в гр. Казанлък, ще получат подкрепа по пътя на тяхното

Сдружение „Бъдеще за децата“ връчи едноименните Годишните награди 2024

Сдружение „Бъдеще за децата“ връчи едноименните Годишните награди 2024

Тазгодишната Церемония бе на 11-и юни в една от емблематичните къщи от миналото на Казанлък, днес - Културен център –

НСИ и УНИЦЕФ-България отбелязват заедно 1 юни – Деня на детето

НСИ и УНИЦЕФ-България отбелязват заедно 1 юни – Деня на детето

Децата с конкретни препоръки към политиците на ЕСЗа втора поредна година Националният статистически институт и УНИЦЕФ България