English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Успешно премина събитието, представящо резултатите от проекта "Различни, но заедно - обединени в спорта"

 
 

Фондация "Благотворител" споделя още един успех на свои доброволци във Варна. Учениците са подкрепени от Национален конкурс "Млад Благотворител" в категория "Иновативно предприемачество с кауза".

Екипът на проект „Различни, но заедно - обединени в спорта" направи представяне на постигнатото пред широката общественост.

Споделяме писмото, което ни написаха:

„С радост искаме да Ви съобщим за успешното провеждане на нашето събитие - представяне дейностите по проект „Различни, но заедно - обединени в спорта!", финансиран от фондация "Благотворител“. Основната цел на събитието беше да информираме училищната и извън училищната общност, да получим съвети и подкрепа за проекта, който е насочен към социализирането и интегрирането на децата със специални образователни потребности. В края на събитието раздадохме подаръци на 11-те ученици от гимназията със специални потребности, които са закупени със средства от наградния фонд на конкурса „Млад Благотворител", както и с помощта на дарителските средства.

Събитието се проведе на 04.06.2024 г. от 12:30 ч. в Актовата зала на Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" във Варна. На него присъстваха важни гости, включително г-жа Стела Калмукова - старши инспектор по Приобщаващо образование от РУО Варна, г-жа Албена Ангелова - Зам. Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и представители на Карин дом г-ж Веселина Тинчева - мениджър на екип социални дейности. Мероприятието уважиха и директорът на гимназията Деан Василев, зам. директори, класни ръководители, родители, асистенти, ресурсен учител и училищен психоллог. В центъра на събитието бяха децата със специални образователни потребности - поводът на нашето събиране. 
Вярваме, че различията не трябва да се възприемат като пречка, а като възможност за обогатяване на училищния живот и за насърчаване на общочовешките ценности.

По време на представянето се изказаха г-жа Калмукова и г-жа Тинчева, които подкрепиха идеята на проекта, похвалиха екипа за неговата работа и усърдие с надеждата проекта да продължи в бъдеще и да реализира нови успешни дейности. Г-жа Тинчева успешно прилага арттерапия и работи с деца със специални потребности в институцията и ежедневно прилага в работата с децата. Тя подари на екипа за доброто представяне - ръчно направена картина и значки с надпис „Време за добри дела“. Тези подаръци зарадваха и стимулираха членовете на проекта да продължат и в бъдеще своята дейност. Подаръците се превърнаха в символ на подкрепата и сътрудничеството между нашите институции.

В края на събитието екипа получи много поздравления, бяха направени благодарствени изказвания от родители и гости, които изразиха пълна подкрепа за участие на децата в дейностите по проекта, а за децата със специални потребности, които получиха подаръци събитието се превърна в истински празник.“

 
Инициативата е част Национален конкурс „Млад Благотворител”, който се реализира от фондация “Благотворител” в партньорство и с подкрепата на Евроинс Иншурънс Груп.

#Благотворител #МладБлаготворител #подкрепа #фолклор #МузикалноНаследство #Щастие #Грижа #Варна #доброволчество
Публикувано от:

Благотворител