English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Комуникационният посредник: Нов подпомагащ експерт в съдебните и досъдебни производства

 


За първи път в България беше представена фигурата на комуникационния посредник


На 6 юни 2024 г. в онлайн събитие, което привлече вниманието на правни експерти и професионалисти от различни сфери, беше представена новаторската за България фигура на комуникационния посредник. Събитието на тема „Фигурата на комуникационния посредник като подпомагащ експерт в съдебни и досъдебни производства: в България и по света“ събра първите комуникационни посредници в България, както и международни експерти, които споделиха значението на фигурата за правосъдната система.

Нов поглед към правосъдието

Адв. Мария Кръстева, една от ключовите фигури зад организацията на събитието и представител на Сдружение „Независима експертна мрежа – НИЕ“, разказа за направените през последните години изследвания, които са дали повод да се започне работа по въвеждане фигурата на комуникационния посредник и в България. Изследванията са върху правата на хората с психосоциални и интелектуални увреждания в наказателния процес с фокус именно върху предоставяните процедурни улеснения и комуникацията. Повече информация може да намерите в самите доклади: Изследователски доклад за пречките пред хората с интелектуални и/или психосоциални увреждания в системата на наказателното правосъдие в България и Доклад “Гласове за правосъдие: Хората с увреждания в България, станали жертви на престъпления”.

Международен опит и практики

Сред международните експерти бе Пола Бекен, сертифициран комуникационен посредник (justice intermediary) от Англия. Тя разказа за обучението на първите пет български професионалисти и подчерта значението на комуникационния посредник за осигуряване на справедлив и разбираем съдебен процес. Бекен обясни, че ролята на посредника не е да взема решения или да влияе на изхода на делото, а да гарантира, че всички участници разбират комуникацията, а хората с комуникационни нужди могат да участват пълноценно. Сподели и вдъхновяваща история от опита си, където комуникационен посредник помага на аутистичен човек да даде своите показания в съдебната зала. Това, което обикновено би отнело четири дни, бе завършено за един ден благодарение на ефективната комуникация, която посредникът осигурява. Важна роля, нали?

Първите обучени комуникационни посредници в България са Росица Савова, Мария Станчева, Яна Козарева, Валерия Кънчева и Даниела Кирова. Освен обучението за комуникационни посредници същите имат богат опит и квалификации в областта на логопедията и комуникативните нарушения, преминали са обучения за допълваща и алтернативна комуникация, сертификации по различни методи за диагностика и терапия, както и специализирани курсове за работа с хора с интелектуални и психични затруднения. Квалификацията и опитът им позволяват да адаптират средата и осигурят ефективна комуникация и подкрепа по време на съдебните и досъдебни производства, така че да се гарантира равен достъп до правосъдие. Росица Савова и Мария Станчева споделиха своите впечатления от обучението и опита си до момента, и подчертаха значимостта на фигурата на комуникационния посредник като нова експертна фигура с ясни професионални граници и задачи.

Диана Шайнбаум, координатор на програма за комуникационни посредници в Мексико Сити, и Израел Перес Куевас, съдия по наказателни дела също в Мексико Сити, представиха опита с ползването на комуникационни посредници в съдебни дела в Мексико. Те споделиха, че макар тяхното законодателство да не съдържа изрични разпоредби, уреждащи фигурата на комуникационния посредник, ролята им е призната и много важна. Повече за опита от Мексико може да научите от видеото по долу.

Сали Кедж, сертифициран комуникационен посредник (communication assistant) в Нова Зеландия, сподели за работата на фигурата в тяхната страна и как същата придобива все по-голяма значимост. Сали разказа за участието на тяхната група комуникационни посредници в развитието на универсален модел на правосъдие с опростена комуникация и съответно равен достъп за всички лица.

Говорителите представиха още практически аспекти от работата на комуникационните посредници, а именно оценката на лицето, изготвянето на доклад с препоръки и участието в реално време на посредника в комуникацията в съдебните и досъдебни производства.

Какво още споделиха всички участници за ролята на комуникационния посредник и реални примери, може да научите от видеозаписа: https://www.youtube.com/watch?v=dkTvfTqbGPY
Събитието „Фигурата на комуникационния посредник като подпомагащ експерт в съдебни и досъдебни производства: в България и по света“ постигна едно от основните си цели – да информира професионалистите, свързани с правосъдната система, относно значимостта на фигурата. Тази нова експертност обещава да подобри разбирането и комуникацията в съдебните и досъдебни производства, което да доведе до по-ефективни резултати на разследването, равен достъп до правосъдие и справедлив съдебен процес.

Как се идентифицира човек с комуникационни потребности, какви са правните основа, на които могат да бъдат назначени КП по дела, и други отговори може да намерите на техния сайт: https://communication-facilitators.bg