English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Подпомагане на обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на проблемни обучаеми

 
Подпомагане на обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на проблемни обучаеми

Как обучителите и социалните работници да се справят по-успешно с агресивно поведение от страна на обучаемите и на хората с ментални или интелектуални затруднения, с които работят? Какви модели, техники и подходи да използват? И как да повишат собствената си емоционална устойчивост и да предотвратят професионалното прегаряне? 

На тези въпроси можете да си отговорите в самоообучителния курс, който разработихме по проект „COPE – Подпомагане на обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на проблемни обучаеми”(2022-1-ES01-KA220-ADU-000088918)“. 

Курсът се състои от 7 модула, безплатен е и е лесно достъпен на онлайн обучителната платформа на проекта https://cope-project-caef.thinkific.com/courses/bulgarian-cope-online-training-1 на български и английски език, както и на останалите езици на партньорството. 

Темите, които са засегнати, включват: 

1. Управление на агресията при хора с ментални и/или интелектуални затруднения; 
2. Комуникационни стратегии при хора с ментални и/или интелектуални затруднения; 
3. Език на тялото при хора с ментални и/или интелектуални затруднения; 
4. Управление на конфликти; 
5. Социални и емоционални умения на специалистите, работещи с хора с ментални и/или интелектуални затруднения; 
6. Изграждане на устойчивост на специалистите, работещи с хора с ментални и/или интелектуални затруднения - I, с основен фокус върху използването на изкуството и творческите дейности в процеса на изграждане на емоционална устойчивост; 
7. Изграждане на устойчивост на специалистите, работещи с хора с ментални и/или интелектуални затруднения – II, с основен фокус върху медитавните практики и физическите упражнения, подпомагащи справянето със стреса и изграждането на благополучие при специалистите, работещи с хора с увреждания 

Първите четири модула са по-скоро насочени към работата с различни възрастови групи хора с увреждания – млади хора, пълнолетни лица и възрастни хора, и предлагат различни стратегии и подходи за интервенция, както и адаптирани практически казуси от съответната област. Модули 5, 6 и 7 са специфично насочени към хората, обучаващи или полагащи професионални грижи или такива в семейна среда за хора с различни затруднения, и им помагат да изградят и развият собствените си социални и емоционални умения и устойчивост, както и да се спрявят с професионалния стрес и прегарянето в работата. 

Всеки от модулите се състои от кратка методологическа част по темата, представена на достъпен и лесен за самообучение формат под формата на текст и видео. 

В допълнение са включени интерактивни упражнения и тестове за самооценка, чиято цел е да проверят придобитите знанията и да приложат на практика наученото. Накрая успешно преминалите през всички модули получават сертификат от платформата, а при поискване – и от българския партньор по проекта. Навигацията в самата обучителна платформа е лесна, но ако имате затруднения, свържете се с нас на artied.studio@gmail.com и ще ви съдействаме. В допълнение на самообучителните материали предстои да бъде разработено и мобилно приложение с по 5 сценария в 18 категории, които обхващат различни ситуации, в които хората с увреждания имат затруднения да комуникират нуждите си (а тези, обучаващи ги или полагащи грижи за тях – да разбират тези нужди). Чрез това обучителите, специалистите в социалните дейности и неформалните болногледачи ще могат да прилагат различни подходи, вземащи предвид наблюдаваните емоции на хората, с които работят. 

А ако искате да се запознаете с интересни методи, инструметни и подходиза идентифициране, превенция и управление на агресивно поведение от страна на хората с ментални или интелектуални затруднения или да повишите своята емоционална устойчивост и да се научите как по-успешно да се справяте с трудни ситуации при работата с хора с такива затруднения, разгледайтебазата данни, която събрахме. Можете да я намерите на интернет страницата на проекта на https://copewithaggression.eu/

Проектът „COPE – Подпомагане на обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на проблемни обучаеми”(2022-1-ES01-KA220-ADU-000088918) е съ-финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС. Партньори са: Associacio Familiars Persones Taller Baix Camp (https://www.tallerbaixcamp.org/) от Испания, Креативно и обучително студио “АРТИЕД” (https://arti-ed.com/) от България, VSI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO) (https://www.edupro.lt/) от Литва, Corporation for Succor and Care of Elderly and Disabled (FRODIZO) (https://frontizw.com/) от Гърция, Associació Educativa I Cultural Blue Beehive (https://bluebeehive.eu/en/home-2/) от Испания и Fondazione Istituto dei Sordi di Torino (https://istitutosorditorino.org/index.php/en/) от Италия. 


Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация. Сходни публикации

Свалете тези плакати за киберсигурност и ги качете в офиса, за да си напомняте какво е важно да се прави

Свалете тези плакати за киберсигурност и ги качете в офиса, за да си напомняте какво е важно да се прави

За да помогне на НПО организациите в България да бъдат информирани и защитени, екипът на Startup Factory създаде тези красиви

Обучение „Детско развитие, детска психика и децата в правосъдната система” за съдии, прокурори, адвокати и следователи

Обучение „Детско развитие, детска психика и децата в правосъдната система” за съдии, прокурори, адвокати и следователи

На 11-12 юли 2024 година, в град Луковит, Сдружение „Знание" Ловеч проведе втория модул на обучение „Детско развитие, детска

Безплатно обучение: Активизъм и grassroot за върховенство на правото

Безплатно обучение: Активизъм и grassroot за върховенство на правото

Записване за обучението от тук: https://bit.ly/4bIAN57 Справедливост, равнопоставеност и закон - еднакъв за всички! Всичко е