English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Ученици и учители придобиват животоспасяващи умения с помощта на фондацията на TELUS International Bulgaria

 
Ученици и учители придобиват животоспасяващи умения с помощта на фондацията на TELUS International Bulgaria

Проектът „Моето училище е номер 1“, изпълнен от фондация „Първите три минути“ с финансовата подкрепа на фондация „Обществен борд на TELUS International в България", успешно въведе първата по рода си публична интегрирана програма за автоматична дефибрилация (ПАД) и превърна Националната финансово-стопанска гимназия в едно от първите училища в София и страната с цялостна ПАД. Пилотният проект гарантира качественото теоретично и практическо обучение по оказване на първа помощ, включително използването на автоматични външни дефибрилатори (АВД) за учители и ученици от гимназията. Това не само осигурява една безопасна образователна среда, но също така дава добър пример за обучителна методология, която може да бъде прилагана в други държавни институции. Тъй като внезапният сърдечен арест може да се случи навсякъде, на всеки и по всяко време, проекти като този са от изключително значение.

Представители на двете фондации, заедно с ученици, учители и административни екипи от училището, участваха в публична демонстрация по оказване на първа помощ и сърдечен масаж. След успешното приключване на всички практическите дейности, Владимир Керелезов, мениджър „Корпоративна социална отговорност“ в TELUS International България, връчи АДВ на Мая Гешева, директор на Национална финансово-стопанска гимназия. Той ще бъде поставен в обновената града на училището и ще продължи да подпомага усвояването на ценните животоспасяващи умения сред училищната общност.

Мисията на фондация „Първите три минути“ е да революционизира обучението по първа помощ в България, въвеждайки съвременни научни подходи. От 2020 г. насам фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ е подкрепила три значими техни проекта, всеки от които стратегически допринася за дългосрочната обществена осведоменост относно значението на въвеждането на качественото обучение в сферата на първата помощ в училище.


Сходни публикации

139 кандидатури привлече програма „Ценности“ за финансиране на проекти на БФЖ

139 кандидатури привлече програма „Ценности“ за финансиране на проекти на БФЖ

139 кандидатури привлече програма „Ценности“ на Български фонд за жените (БФЖ) за финансиране на проекти. Общата заявена сума

За трета поредна година Minority Rights Group International предоставя грантове на малки организации, в малки градове и селски

За трета поредна година Minority Rights Group International предоставя грантове на малки организации, в малки градове и селски райони

Целта на проекта MARIO – Minorities, Accountability, Rights, Independence, Organisational development, е да изгради подкрепяща

Регистрирайте се за онлайн срещите по фонд INSPIRE

Регистрирайте се за онлайн срещите по фонд INSPIRE

Aко искате да разберете повече за конкурса по фонд INSPIRE, регистрайте се за участие в първите онлайн информационни срещи