English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Уебинар на тема „Приложение на дигитални ресурси и системи с изкуствен интелект в музикалното изкуство"

 
Уебинар на тема „Приложение на дигитални ресурси и системи с изкуствен интелект в музикалното изкуство”

Продължава поредицата уебинари посветени на приложението на изкуствения интелект в образованието, които Центъра за иновативни образователни технологии на Русенски университет „Ангел Кънчев“ организира. 

На 11.07.2024 г. (четвъртък) от 16:00 ч. във виртуална зала с адрес https://meet1.uni-ruse.bg/b/wde-g2z-3cj ще се проведе десетият уебинар на тема „Приложение на дигитални ресурси и системи с изкуствен интелект в музикалното изкуство" с лектор: д-р Милена Великова от Русенски университет „Ангел Кънчев". 

По време на уебинара ще бъдат представени: 
  • дигитални ресурси, създадени от необходимостта за подобряване работата на специалисти от музикалната сфера; 
  • дигитални ресурси, подходящи и при обучението по музика с представяне и на интегративни връзки с други дисциплини; 
  • как може да се използва изкуствения интелект при анализ на музикални произведения и развитието на творческото въображение на учениците; 
  • съвременни дигитални музикални инструменти Reactable, Alpha Sphere, създадени чрез съвременните технологии. 

Съдържанието е съобразено с необходимостта от подходящи дигитални ресурси, които преподавателите във ВУЗ могат да прилагат при обучението на своите студенти, а така също да бъдат адекватни и приложими в практиката на студентите – бъдещи учители. Тези ресурси са подходящи за постигане на дигиталната компетентност на учениците на различна възраст, тъй като са съобразени и с ДОС за общообразователна подготовка на учениците по музика. 

Уебинарите се организират от Център за иновативни образователни технологии на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Повече информация за целите и дейностите на центъра, както и видеозаписи на проведените до този момент девет уебинара посветени на приложението на изкуствения интелект в образованието могат да бъдат гледани на интернет страница: ЦИОТ (uni-ruse.bg). Центърът е създаден по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, инициирана и координирана от Министерство на образованието и науката.